ODSŁONY
sierpień: 370
lipiec: 435
czerwiec: 962
więcej »  
   
ISSN 1644-9398

Publikacje z Konferencji Naukowej
Ocena stopnia przeobrażeń obszarów cennych przyrodniczo

Informujemy, że zeszyt nr 2/2014 „Barometru Regionalnego” zostanie poświęcony problemom zielonej gospodarki, turystyki i szeroko pojętej edukacji ekologicznej, która będzie jednym z tematów Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Ocena stopnia przeobrażeń obszarów cennych przyrodniczo” organizowanej w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Środowiska oraz Jubileuszu 40-lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu, w dniach 3–6 czerwca 2014 roku. Stąd też osoby zainteresowane publikacją w tym zeszycie zapraszamy do zapoznania się z » zasadami udziału w konferencji «

Profil kwartalnika

„Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej.

W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy.

Czasopismo punktowane

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 17 grudnia 2013 roku, za opublikowany w kwartalniku „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” artykuł naukowy, jest przyznawanych 8 punktów.

 

Najnowszy zeszyt „Barometru Regionalnego”
2014, tom 12, nr 1
BR t. 12 nr 1
Informujemy, że główną (pierwotną) wersją kwartalnika „Barometr Regionalny”
jest wydanie papierowe.

odslony_mapa