ODSŁONY
październik: 889
wrzesień: 720
sierpień: 407
więcej »  
   
ISSN 1644-9398

Profil kwartalnika

„Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej.

W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy.

Czasopismo punktowane

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 17 grudnia 2013 roku, za opublikowany w kwartalniku „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” artykuł naukowy, jest przyznawanych 8 punktów.

 

Najnowszy zeszyt „Barometru Regionalnego”
2015, tom 13, nr 3
BR t. 13 nr 3
Informujemy, że główną (pierwotną) wersją kwartalnika „Barometr Regionalny”
jest wydanie papierowe.

odslony_mapa