List of published articles

Dear Readers,
In the year 2013 “Reginal Barometer. Analyses & Prognoses” magazine denoting method has been changed. Previous numbering (i.e., number of issue published in a calendar year, and continuous number from the first issue in parentheses) has been replaced by: volume (comprising the issues published in a calendar year) and issue in parentheses (as published quarterly, a journal volume consists of four issues) numbers.

Adamowicz, E. 2008. "Badania koniunktury jako dodatkowe źródło informacji o sytuacji gospodarczej." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (14): 5-20.

Adamowicz, E. 2011. "Polityka gospodarcza w województwie lubelskim – rekomendacje." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (24): 7-14.

Adamowicz, E., S. Dudek, and D. Pachucki. 2009. "Skutki kryzysu finansowego w sferze realnej w USA i wybranych krajach europejskich." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (18): 7-18.

Adamska, M. 2011. "Wybrane aspekty zarządzania kapitałem innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa opolskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (26): 123-130.

Adamska, M. 2012. "Regionalny transfer wiedzy — perspektywa województwa opolskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 93-100.

Adamska, M. 2014. "Zarządzanie kapitałem klienckim w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa opolskiego — wyniki badań regionalnych." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 12 (2): 133-139.

Adamska, M. 2016. "Rola personelu sprzedażowego w zarządzaniu relacjami z klientem. Wyniki badań w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa opolskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 14 (4): 155-161.

Adamska, M. 2017. "Badanie zapotrzebowania na usługi oparte na wiedzy w przedsiębiorstwach województwa opolskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 15 (4): 155-162.

Adamska, M. 2018. "Application of Marketing Communication Tools in Small and Medium Enterprises. Results of Regional Research." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 16 (4): 81-88.

Andreasik, J. 2002. "Analiza strategiczna organizacji samorządowej." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 1:14-24.

Andreasik, J. 2002. "Identyfikacja kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 2:37-47.

Andreasik, J. 2002. "System jakości zgodny z normą ISO 9001:2000 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 2:72-81.

Andreasik, J. 2003. "Ocena jakości życia w regionie." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 3:35-39.

Andreasik, J. 2005. "Klasyfikacja metod prognozowania stanu zagrozenia upadłością przedsiębiorstw." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 1 (4): 15-22.

Andreasik, J. 2006. "Identyfikacja problemów w strategicznym zarządzaniu projektem." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 5:3-7.

Andreasik, J. 2006. "System oceny kondycji predsiębiorstwa z wykorzystaniem metod wielokryterialnego podejmowania decyzji." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 6:6-19.

Andreasik, J. 2006. "„System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” — misja projektu." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 5:1-2.

Andreasik, J. 2007. "Problematyka konstrukcji systemu wczesnego ostrzegania. Przegląd zagadnień, analiza podejść." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (8): 3-14.

Andreasik, J. 2008. "Ocena strategii kompetencyjności firmy sektora MŚP w systemie SOK-P1." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (14): 33-45.

Andreasik, J. 2008. "System prognozowania kondycji ekonomicznej małych przedsiębiorstw." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (12): 73-84.

Andreasik, J. 2009. "Ontologia przedsiębiorstwa według teorii przedmiotu Romana Ingardena." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (15): 7-16.

Andreasik, J. 2010. "Metodologia konceptualizacji przedmiotów dla systemów z bazą wiedzy na podstawie ontologii formalnej Romana Ingardena." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (20): 7-17.

Andreasik, J. 2012. "Ontology of Offers." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (29): 33-39.

Andreasik, J. 2014. "Knowledge-Based System for Assessment of Economic Situation of Enterprise." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (1): 141-151.

Andreasik, J. 2014. "Ontology of Information about an Enterprise Found in Press Articles." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (1): 23-31.

Andreasik, J. 2015. "Koncepcja ontologii systemu bezpieczeństwa i higieny pracy." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 179-189.

Andreasik, J. 2015. "Semantyczna reprezentacja systemu bezpieczeństwa. Metoda analizy rezonansu funkcjonalnego FRAM." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 153-164.

Andreasik, J. 2017. "Ontologia BHP na podstawie normy PN-N-18001." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 145-152.

Andreasik, J. 2017. "The Architecture of the Intelligent Case-Based Reasoning Recommender System (CBR RS) Recommending Preventive/Corrective Procedures in the Occupational Health and Safety Management System in an Enterprise." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (3): 109-123.

Andreasik, J. 2018. "Knowledge Management Models. State of the Art." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (4): 131-140.

Andreasik, J. 2019. "Operationalization SECI Model of Knowledge Management by Enterprise Ontology." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 17 (1): 41-57.

Andreasik, J., A. Ciebiera, and S. Umpirowicz. 2010. "ControlSem – system wspierania decyzji oparty na technologiach sieci semantycznych." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (21): 27-35.

Andreasik, J., and A. Salej. 2005. "Klasyfikacja zmiennych modeli prognozowania stanu zagrozenia upadłością przedsiębiorstw." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 1 (4): 47-53.

Andreasik, M. 2013. "Building a Project Portfolio in a Social Enterprise. Analysis and Implementation of Project Selection Methods." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (4): 77-89.

Antczak, M., K. Piętka, and A. Sowa. 2008. "Analiza przekrojowa gospodarki i rynku pracy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ocena zmian w latach 2005-2007 oraz perspektywy na lata 2008-2009 " Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (11): 23-89.

Antczak, R., M. Antczak, K. Piętka, and A. Cylwik. 2007. "Koncepcja badań makro i mezoekonomicznych w projekcie „System przeciwdziałania bezrobociu na obszarach słabo zurbanizowanych”." Barometr Regionalny no. 1 (7): 3-12.

Arkhipova, N., and L. Sadovnikova. 2015. "Миграция, гуманитарные технологии и механизмы взаимодействия региональных и образовательных структур." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 147-151.

Arziantseva, D.A., and N.P. Zakharkevych. 2019. "Assessment of Economic Security of Regions. The Case of Ukraine." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 17 (1): 59-65.

Bański, J., and M. Flaga. 2013. "The Areas of Unfavourable Demographic Processes in Eastern Poland — Selected Aspects." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (2): 17-24.

Baran-Zgłobicka, B., and M. Harasimiuk. 2016. "Znaczenie badań geograficznych w poprawie jakości planowania przestrzennego w jednostkach samorządu terytorialnego różnego szczebla." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 127-140.

Baron-Puda, M. 2017. "Improving Graduate Employability through Internship Programs." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (1): 107-114.

Batyk, I.M. 2013. "Diversification and Divestments of Agricultural Farms in Warmińsko-Mazurskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (1): 65-70.

Bedrunka, K. 2011. "Efektywne wdrażanie polityki spójności – doświadczenia dotychczasowych okresów programowania w województwie opolskim a nowa wizja Polityki Spójności po 2013 roku." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (26): 7-14.

Bedrunka, K. 2012. "Komplementarność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007–2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 7-15.

Bedrunka, K. 2014. "Kształcenie dualne w województwie opolskim jako odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 157-163.

Bedrunka, K. 2016. "Programy zdrowotne w województwie opolskim bazą inicjatyw projektowych. Pierwsze doświadczenia." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 139-146.

Bedrunka, K., and K. Malik. 2017. "Projekty zdrowotne w województwie opolskim. Metody realizacji." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 125-131.

Bereza, A. 2018. "Participation of Legal Profession Self-Government Organizations in the Process of Law-Making." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 16 (5): 51-58.

Bergier, J., and B. Bergier. 2010. "Krajowy ruch turystyczny w woj. lubelskim w latach 2001-2008." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (20): 71-76.

Bergier, J., and B. Bergier. 2012. "Fewer Domestic Tourists Visit the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (29): 71-76.

Bergier, J., and M. Bergier. 2012. "Fewer Foreign Tourists Visit the Lublin Region." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (27): 29-35.

Bergier, J., and A. Soroka. 2010. "Tendencje w turystyce zagranicznej do województwa lubelskiego w latach 2001-2008." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (20): 35-40.

Bernat, M. 2016. "The Role of Foreign Capital Invested in the Form of Foreign Direct Investment in the Economy of the Opolskie Voivodship in the Years 1990–2015." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 14 (1): 43-51.

Bernat, S. 2016. "Krajobraz a ekrany akustyczne. O potrzebie studiów krajobrazowych na etapie projektowania dróg." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 53-61.

Bernat, S. 2018. "Sustainable Development of Health Resorts in Poland." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 16 (3): 43-52.

Bernat, M., and S. Jasek. 2018. "Barriers to Innovation Activity. The Macro-, Mezo- and Microeconomic Approach on the Example of Poland." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 16 (4): 23-36.

Biczyńska, E. 2015. "Measuring the Social Component of Sustainable Development in the Cities. The Case of Medellín, Colombia." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 13 (1): 119-126.

Bielak, J. 2008. "Metoda prognozowania rynku pracy z wykorzystaniem wskaźników wyprzedzających." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (12): 57-64.

Bielak, J. 2010. "Prognozowanie rynku pracy woj. lubelskiego z wykorzystaniem modeli ARIMA i ARIMAX." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (19): 27-44.

Bielak, J. 2010. "Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa lubelskiego w latach 2002-2009. Analiza czasowo-przestrzenna." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (21): 37-54.

Bielak, J. 2011. "Ocena jakości prognoz wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (24): 61-72.

Bielak, J. 2012. "Streszczenie książki Marii Drozdowicz-Bieć „Cykle i wskaźniki koniunktury”." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (27): 87-88.

Bielak J. 2015. "Inflation, CPI, and Real Price Changes in Poland (specifically in Lubelskie Voivodship) in the Years 2002–2014." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 13 (3): 117-133.

Bielak, J., A. Burda, M. Kowerski, and K. Pancerz. 2015. "Modelling and Forecasting Cash Withdrawals in the Bank." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 13 (4): 165-177.

Bielak, J., D. Długosz, and A. Salej. 2010. "Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w I kwartale 2010 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (20): 79-90.

Bielak, J., D. Długosz, and A. Salej. 2010. "Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w II kwartale 2010 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (21): 95-106.

Bielak, J., D. Długosz, and A. Salej. 2010. "Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w IV kwartale 2009 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (19): 69-78.

Bielak, J., D. Długosz, and A. Salej. 2010. "Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w III kwartale 2010 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (22): 93-104.

Bielak, J., D. Długosz, and A. Salej. 2011. "Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2011 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (24): 91-101.

Bielak, J., D. Długosz, and A. Salej. 2011. "Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w II kwartale 2011 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (25): 111-121.

Bielak, J., D. Długosz, and A. Salej. 2011. "Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w IV kwartale 2010 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (23): 109-120.

Bielak, J., and M. Kowerski. 2018. "Dynamics of Economic Development Measure. Fiftieth Anniversary of Publication of the Article by Prof. Zdzisław Hellwig." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (4): 153-165.

Bielecka, M.J. 2011. "Partnerstwo terytorialne dla rozwoju regionalnego i lokalnego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (26): 45-52.

Bielecka, M.J. 2013. "The Concept of Cross-Border Development on the Example of Euroregions in Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (4): 101-113.

Biernat, D., P. Kocaj, and D. Szydło. 2007. "Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2005 roku." Barometr Regionalny no. 1 (7): 58-70.

Bieske-Matejak, A. 2015. "Thematic Parks in the Context of Rural Development in Peripheral Regions." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 107-111.

Biłos, Ł. 2016. "Teoretyczny potencjał energii pochodzącej ze stabilnych i przewidywalnych źródeł w województwie opolskim." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 147-153.

Blicharz, P. 2011. "Uwarunkowania rozwoju współpracy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych z województw śląskiego i lubelskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (23): 43-52.

Boguszewska, K., and N. Przesmycka. 2018. "Spatial Planning in Environmentally Valuable Areas in the Context of Public Participation on the Example of Czechów Hills in Lublin." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (4): 141-152.

Borkowski, Z. 2016. "Struktura przestrzenna a ścieżka rozwojowa Obszaru Badawczego Płouszowice (OBP)." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 25-34.

Borkowski, Z.H. 2011. "Metoda badania marginalności obszarów wiejskich." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (25): 7-12.

Borowiec, J. 2008. "Spółdzielczość w strukturze instytucjonalnej obsługi obszarów wiejskich." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (13): 55-63.

Borowski, P. 2003. "Niektóre aspekty badania struktur bezrobocia powiatów województwa lubelskiego." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 3:52-57.

Boruch, M., J. Myśliwiec, R. Chyżewska, B. Żuraw, and J. Rodzik. 2014. "Development Design of the Poniatowski Hill in the Architectural-Landscape Complex of the Town of Nałęczów." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 103-108.

Bożek, A. 2006. "Prognozowanie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem drzew decyzyjnych." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 6:76-81.

Bronisz, U. 2018. "Local Specialization of Cities of the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (2): 173-181.

Brzezińska-Wójcik, T., and A. Świeca. 2014. "Stan i perspektywy edukacyjnej turystyki przyrodniczej na Roztoczu w kontekście strategii aktywnego uczestnictwa." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 123-132.

Bubiło J. 2009. "Powiatowy samorząd terytorialny w demokratycznym państwie prawnym." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (15): 17-26.

Burchard-Dziubińska, M., and T. Jakubiec. 2018. "The Role of Green Public Procurement in the Implementation of Sustainable Development. City of Łódź Case Study." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (4): 123-129.

Burda, A. 2006. "Prognozowanie kondycji przedsiębiorstw z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 6:67-75.

Burda, A. 2008. "Analiza nastrojów gospodarczych z wykorzystaniem sieci Kohonena." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (14): 79-87.

Burda, A. 2009. "Wielokryterialna ocena modeli prognozowania stanu ekonomiczno-finansowego małych i średnich przedsiębiorstw." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (15): 77-84.

Burda, A., P. Cudek, and Z.S. Hippe. 2012. "ProfileSEEKER — system informatyczny wczesnego ostrzegania małych i średnich przedsiębiorstw przed bankructwem." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (29): 99-105.

Burda, A., and Z.S. Hippe. 2010. "Metodyka prognozowania stanu ekonomiczno-finansowego małych i średnich przedsiębiorstw." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (19): 7-10.

Burda, A., and Z.S. Hippe. 2010. "Modelowanie stanu małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niepewności." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (21): 21-26.

Burda, A., and B. Kuczmowska. 2008. "Analiza jakości predykcji stanu ekonomiczno-finansowego małych i średnich przedsiebiorstw przy pomocy zespołów sztucznych sieci neuronowych." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (12): 109-114.

Burda, A., and K. Pancerz. 2014. "Clustering and Visualization of Bankruptcy Patterns Using the Self-Organizing Maps." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3): 133-138.

Butyter, D. 2015. "Znaczenie sektora transportowego w wymianie handlowej państw Partnerstwa Wschodniego i Polski." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 13 (4): 127-132.

Całka, E. 2018. "Oświadczenia o charakterze żywieniowym i zdrowotnym. Rozważania w świetle wyroku TSUE z 17 grudnia 2015 r. w sprawie Neptune Distribution, C-157/14." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 16 (5): 77-83.

Cebrykow, P., M. Flaga, and M. Krukowski. 2015. "Cartographic Image of Changes in Population Distribution as an Indicator of Peripherality." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 91-97.

Cebrykow, P., M. Krukowski, M. Meksuła, and A. Zarański. 2013. "Changes in Administrative Borders and Their Stability in Lubelskie Region in 1949–2010." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (2): 51-63.

Ceran, S.W. 2015. "Information Technologies for Development of Specific Regions of Poland in Assessment of the Analytic Hierarchy Process Method." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 61-71.

Chudak, M. 2012. "Recenzja książki Stanisława Korenika „Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych”." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (27): 83-85.

Churski, P., and R. Perdał. 2016. "Where Do Cohesion Policy Funds Flow and Do They Have any Impact? The Polish Lesson." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (3): 7-24.

Chyżewska, R., M. Boruch, J. Myśliwiec, and B. Żuraw. 2014. "Koncepcja zagospodarowania terenu przy Izbie Leśnej we Floriance." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 187-195.

Cierpiał-Wolan, M. 2006. "Analiza zmian struktury i kondycji finansowej przedsiębiorstw w województwie podkarpackim w latach 1999-2005." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 6:29-34.

Cierpiał-Wolan, M. 2008. "Zmiany kondycji finansowej średnich przedsiębiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w latach 2006-2007." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (12): 85-92.

Cieślak, P. 2006. "Matryca logiczna jako narzędzie strukturalizacji problemów, celów i zadań projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 5:12-19.

Cymerman, W., and J. Cymerman. 2016. "Polish Residential Property Market During Economic Slowdown Exemplified by a Medium-Size Town." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (3): 145-154.

Cywiński, Ł. 2018. "The Relationship between Foreign Direct Investments and EU Funding During the 2007–2013 Programming Period." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (3): 7-17.

Cywiński, Ł., and R. Harasym. 2014. "Stimulants of FDI Flows between Poland and Ukraine." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3): 17-27.

Czapiewska, G. 2011. "Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (25): 85-94.

Czerny, M., and A. Czerny. 2015. "Sustainable Development and Policies or Strategies Concerning Resources." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 7-12.

Czyżewska, M. 2007. "W poszukiwaniu inwestora Private Equity / Venture Capital." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (8): 41-53.

Ćwiąkała-Małys, A., and P. Łagowski. 2017. "Academic Advancement Efficiency Measurement in Polish Universities Including a Division into Voivodships." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (2): 137-146.

Ćwiąkała-Małys, A., and I. Piotrowska. 2017. "The Problem of the Grey Area in e-Trade in Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (3): 41-49.

Dańska-Borsiak, B. 2018. "Human Capital in the Visegrad Group NUTS 2 Regions. Convergence or Divergence?" Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (1): 19-29.

Dąbrowska, I. 2015. "Migration Flows form New Member States and the Prospect of Britain’s Withdrawal from the European Union." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 33-40.

Dąbrowski, D., and M. Kuźmicki. 2015. "The Influence of Occupational Activity on Leisure Time of the Disabled People Who Live in the Rural Areas of the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 135-144.

Demendecki, T. 2018. "Wniosek o wyłączenie sędziego w sprawach cywilnych. Rozważania na tle aktualnej praktyki stosowania prawa." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (5): 147-159.

Derewiecki, T., K. Mroczek, M. Mroczek, M. Duda, D. Chmiel-Derewiecka, and P. Majcher. 2014. "Risk Factors Determining the Occurrence of Obesity among Women in the Zamość County." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (1): 109-115.

Derlukiewicz, N., and A. Mempel-Śnieżyk. 2017. "The Importance of Cooperation for Innovation in the Region." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (3): 51-58.

Długosz, D. 2005. "Ocena zapotrzebowania na szkolenia w województwach lubelskim i podkarpackim." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 1 (4): 59-60.

Długosz, D. 2011. "Przestrzenne zróżnicowanie klimatów rynku pracy w województwie lubelskim." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (24): 73-78.

Dobrowolski, J., A. Łepecki, and Ł. Łepecki. 2011. "Propozycja organizacji systemu przetwórstwa biomasy rolniczej na terenie województwa lubelskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (25): 51-58.

Dobrzański, P. 2016. "Czynniki rozwoju gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec w I dekadzie XXI wieku." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (1): 53-61.

Dolata, M. 2018. "Socio-Economic Determinants of the Development of Small Cities in the Berlin-Brandenburg Metropolitan Region." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (2): 29-38.

Dolecka, M., and D. Raczkiewicz. 2013. "Comparative Analysis of Labor Force Resources in Poland According to the 2011 Population Census and Labor Force Survey." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (4): 53-63.

Doliwa, K., and A. Doliwa. 2018. "Philosophical and Legal Basis of Territorial Self-Governance." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 16 (5): 15-25.

Domańska, A., B. Żukowska, and R. Zajkowski. 2018. "Importance of Individual Characteristics of Entrepreneurs and Perception of Factors Determining the Start-Up of a Business in the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 16 (3): 101-108.

Dorocki, S. 2012. "Regional Differentiation in the Development of French Towns — Quantitative Analysis." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (29): 13-31.

Drozdowicz-Bieć, M. 2008. "Regionalne cykle koniunkturalne. Doświadczenia światowe – implikacje dla Polski." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (13): 5-15.

Drozdowicz-Bieć, M. 2009. "Wzrost w cieniu światowego kryzysu." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (17): 7-13.

Drozdowicz-Bieć, M., R. Pater, and M. Wargacki. 2007. "Identyfikacja zmian rynku pracy za pomocą barometru ofert pracy." Barometr Regionalny no. 1 (7): 13-21.

Drozdowicz-Bieć, M., R. Pater, and M. Wargacki. 2007. "Konstrukcja wskaźników wyprzedzających dla regionalnych rynków pracy." Barometr Regionalny no. 1 (7): 33-44.

Dudzik, J. 2018. "Reklama żywności w prawie Unii Europejskiej." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (5): 85-92.

Dudzińska, A., A. Gałecka-Drozda, and B. Szpakowska. 2017. "Using LiDAR Data to Assess the Character of Landscape in the Suburban Zone of Poznań." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (3): 103-108.

Dudzińska, A., and B. Szpakowska. 2018. "Using Airborne Laser Scanning Data to Assess the State Historical Garden Complexes." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (3): 131-136.

Dudzińska, A., D. Świerk, M. Jeleniewska, and P. Urbański. 2014. "Perception-Based Valuation of Landscape in the Area Around Lake Rusałka in Poznań, Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (1): 79-88.

Dymek, Ł. 2016. "Działanie praktyczne, a myślenie strategiczne. Głos w dyskusji nad rozwojem lokalnym." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 73-80.

Dymek, Ł. 2017. "Uwarunkowania decyzyjne inwestycji w obszarze sportu i rekreacji na przykładzie gminy Głuchołazy." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 133-138.

Dziaduch, S. 2012. "Development Potential of Cities in the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (29): 77-97.

Dziekański, P. 2016. "Spatial Differentiation of the Financial Condition of the Świętokrzyskie Voivodship Counties." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 14 (3): 89-101.

Ficek-Wojciuch, K. 2016. "Formy i skuteczność działań projektów aktywizujących osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (1): 79-87.

Flaga, M., and K. Łoboda. 2011. "Sytuacja demograficzna Polesia Lubelskiego jako skutek i przyczyna marginalizacji regionu." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (25): 67-78.

Flaga, M., and M. Markiewicz. 2014. "Evaluation of the Determinants of Religious Tourism Development in the Roztocze Region." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 71-79.

Fornal, R., and A. Myna. 2017. "The Development of Residential Areas on the Example of Łuków: Reurbanization and Suburbanization." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (2): 45-53.

Foryś, I., and J. Cymerman. 2018. "Agricultural Potential of Polish Voivodships in the Context of Sustainable Development." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (1): 113-122.

Gabryszuk, J., Ż. Król, P. Postek, and H. Olenderek. 2015. "Analysis of Differences in the Area of Forest Land Disclosed in the Local Data Bank and the Register of Land and Buildings." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 145-152.

Garczarczyk, J., and M. Mocek. 2008. "Regionalne zróżnicowanie koniunktury na rynku usług finansowych w Polsce." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (14): 21-32.

Gawełko, J., M. Cierpiał-Wolan, and S. Wójcik. 2017. "Regression Models in Analysis of the Laryngeal Cancer Incidence Trends in Females in Podkarpackie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (1): 115-124.

Gburek, T., and Ł. Tułecki. 2002. "Stan obecny i perspektywy chirurgii serca na Zamojszczyźnie." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 2:87-89.

Gburek, T., and Ł. Tułecki. 2003. "Wyzwania zamojskiej kardiochirurgii wobec epidemiologii chorób układu krążenia." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 3:62-65.

Gierańczyk, W., and W. Gierańczyk. 2013. "Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury turystycznej w Polsce w świetle typologii obszarów wiejskich według OECD i EUROSTAT." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (1): 45-55.

Głaz, M., and W. Hasiński. 2011. "Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako wyznacznik peryferyjności." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (25): 13-19.

Godek, A., and M. Pietrucki. 2015. "Peripheral Rural Areas around Poznań and Their Value Measured with Economic Indicators. no. 13 (1): 135-144.

Golejewska, A. 2013. "Human Capital and Regional Growth Perspective." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (1): 7-17.

Goliszek, S., and M. Połom. 2016. "Comparative Analysis of Railway Transport to the Voivodship Centers of Eastern Poland — Cities of Białystok, Lublin, and Rzeszów." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (3): 103-114.

Gołoś, G. 2016. "Problemy wdrażania nowego produktu turystycznego — turystyka ornitologiczna." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 45-52.

Gorzelak, E., and Z. Zimny. 2008. "Determinanty regionalnej koniunktury w rolnictwie." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (13): 27-36.

Gorzelany-Dziadkowiec, M. 2012. "Wpływ procesów innowacyjnych i operacyjnych na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Michałowice)." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (30): 119-127.

Gorzelany-Plesińska, J. 2013. "E-Services as a Part of Implementation of the Strategies for Computerization of the Country (Case Study of Zabierzów Commune)." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (2): 89-95.

Gorzelany-Plesińska, J. 2012. "Wykorzystanie mierników perspektywy klienta w zarządzaniu gminą wiejską." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (30): 89-97.

Gorzym-Wilkowski, W.A. 2009. "Planowanie przestrzenne jako instrument marketingu terytorialnego Agencji Nieruchomości Rolnych w województwie lubelskim." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (18): 59-63.

Gorzym-Wilkowski, W.A. 2010. "Planowanie przestrzenne wobec kryzysu przestrzeni." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (22): 7-13.

Gorzym-Wilkowski, W.A. 2012. "Planowanie przestrzenne a konflikty wokół wydobycia gazu łupkowego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (30): 129-137.

Gorzym-Wilkowski, W.A. 2013. "Lublin Metropolitan Area in Terms of Spatial Planning." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (4): 115-123.

Gorzym-Wilkowski, W.A. 2014. "Spatial Planning in the Tourism Economy in the Lublin Region: Aid or Obstacle?" Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3): 91-99.

Gorzym-Wilkowski, W.A. 2016. "Plan ochrony jako plan zagospodarowania przestrzennego obszarów cennych przyrodniczo." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 117-126.

Gorzym-Wilkowski, W.A. 2016. "Planowanie przestrzenne — nadzieja i wyzwanie dla badań geografii społeczno-ekonomicznej." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 19-24.

Gorzym-Wilkowski, W.A. 2017. "Spatial Planning as a Tool for Sustainable Development. Polish Realities." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (2): 75-85.

Gostkowska-Drzewicka, M. 2010. "Próba określenia wpływu czynników makroekonomicznych na rozwój mieszkaniowego rynku deweloperskiego w Trójmieście na tle Polski w latach 1995–2007." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (19): 45-59.

Gostomczyk, W. 2011. "Możliwości wykorzystania biomasy energetycznej w aktywizacji obszarów popegeerowskich." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (25): 41-50.

Götz, M. 2011. "Regionalne aspekty wzrostu gospodarczego w Niemczech i Polsce. Próba analizy porównawczej." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (23): 7-28.

Górka, K., and M. Łuszczyk. 2015. "Ile państwa w państwie? Podstawowy dylemat współczesnej polityki rozwoju." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 7-14.

Górka, K., and M. Łuszczyk. 2017. "„Europa dwóch prędkości”. Deklaracje polityczne czy fakty ekonomiczne." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 23-30.

Górka, K., M. Łuszczyk, and A. Thier. 2016. "Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 65-72.

Górka, K., M. Łuszczyk, and A. Thier. 2018. "The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 16 (4): 7-14.

Górka, K., and P. Szyja. 2012. "Regional Policy of the European Union Versus Sustainable Development." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (29): 7-12.

Górzyński, M. 2005. "Partnerstwo ponadnarodowe PENT@POINT." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 1 (4): 9-10.

Górzyński, M. 2006. "Partnerstwo ponadnarodowe PENT@POINT." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 5:33-34.

Górzyński, M. 2007. "Partnerstwo ponadnarodowe PENT@POINT." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (9): 3-7.

Górzyński, M. 2007. "Zrealizowane działania przez polskiego partnera w ramach partnerstwa ponadnarodowego PENT@POINT." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (9): 44-47.

Grabczuk, K. 2012. "The European Social Fund and Popularizing Lifelong Learning and Vocational Education in the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (29): 41-49.

Grabczuk, K., and B. Kawałko. 2009. "Kształtowanie procesów rozwojowych regionu lubelskiego – kontekst interwencji ZPORR 2004-2006." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (17): 29-47.

Graczyk, A. 2011. "Uwzględnianie efektów w dziedzinie poprawy jakości środowiska w ocenie efektywności przedsięwzięć." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (26): 39-44.

Graczyk, A. 2012. "Metodyka szacowania kosztów zewnętrznych wytwarzania energii w układzie lokalnym." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 73-78.

Graczyk, A. 2014. "Problemy komercjalizacji wiedzy na uczelniach ekonomicznych w Polsce." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 29-34.

Graczyk, A. 2015. "Możliwości wdrażania rozwiązań rynkowych polityki ekologicznej w ramach Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 35-41.

Graczyk, A. 2016. "Możliwości finansowania mikroinstalacji dla prosumentów jako czynnik rozwoju lokalnego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (1): 119-124.

Graczyk, A. 2016. "Ocena efektywności dofinansowania działań proekologicznych podejmowanych na poziomie województwa." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 121-127.

Graczyk, A. 2017. "Rozwój odnawialnych źródeł energii w polskiej polityce regionalnej." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 55-59.

Graczyk, A.M. 2011. "Narzędzia wspomagania zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminie Prusice." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (26): 53-58.

Graczyk, A.M. 2011. "Analiza i prognoza rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminach na Dolnym Śląsku w świetle badań ankietowych." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 85-91.

Graczyk, A.M. 2014. "Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania transferu wiedzy w zakresie budownictwa pasywnego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 111-117.

Graczyk, A.M. 2016. "Koordynacja polityki energetycznej — regionalne ujęcie wsparcia odnawialnych źródeł energii w świetle Strategii rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 111-117.

Gradziuk, B. 2014. "The LEADER Programme as a Tool of Promoting Rural Development (case study)." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (1): 65-77.

Gradziuk, B., and P. Gradziuk. 2015. "Foreign Trade of Biomass for Energy Purposes in Poland in the Years 2008–2014." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 153-159.

Gradziuk, B., and P. Gradziuk. 2017. "Attempted Assessment of the Impact of Harvesting Renewable Energy on Employment in Sectors of Renewable Energy." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (3): 139-146.

Gradziuk, J. 2014. "My Sports Field Programme – Orlik 2012 as a Factor of Local Development." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3): 121-131.

Gradziuk, P. 2014. "Economic Efficiency of Photovoltaic Installations (A Case Study at the Zwierzyniec–Biały Słup Research and Education Centre of Roztocze National Park)." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 117-122.

Gradziuk, P. 2014. "The Potential of Straw for Energy Purposes in Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (1): 15-22.

Gradziuk, P., and B. Gradziuk. 2016. "Economic and Ecological Efficiency of Solar Systems. A Case Study at the Gorzków and Rudnik Communes." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (3): 189-195.

Gradziuk, P., and B. Gradziuk. 2017. "An Attempt to Evaluate Absorption of the Funds from the Operational Program Infrastructure and Environment within Action “Generation of Energy from Renewable Sources”." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (1): 7-16.

Grys, A. 2007. "Rola komunikacji w działalności szkoleniowej w pracy grupowej. Spojrzenie trenera." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (10): 19-21.

Grys, A. 2007. "Rola komunikacji w działalności szkoleniowej w pracy grupowej. Spojrzenie trenera." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (10): 19-21.

Grzeszczuk, M. 2018. "The Problems of Social Control in the Context of Forest Management Plans." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (5): 161-167.

Guzal-Dec, D. 2014. "Supporting Development of Tourism by Local Municipal Self-Governments within the Naturally Valuable Areas of the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3): 111-120.

Guzal-Dec, D. 2015. "Selected Problems of Sustainable Development of Environmentally Valuable Areas of the Lublelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 33-39.

Hajduga, P. 2014. "Strategiczne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 w kontekście programowania polityki spójności na lata 2014–2020." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 65-72.

Heffner, K., and B. Klemens. 2012. "Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego)." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (30): 81-88.

Herbst, M. 2008. "Prognoza wzrostu gospodarczego polskich regionów do 2015 roku." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (13): 37-44.

Herych V. 2013. "Wooden Tserkvas of the Carpathian Region in the UNESCO World Heritage List. Common Problems and Local Solutions." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (4): 43-51.

Herych, V. 2014. "Polish-Ukrainian Cooperation Concerning Cultural Heritage Protection on the Example of the City of Zhovkva (Ukraine)." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 81-90.

Hiadlovský, V., and P. Gundová. 2013. "The Importance of Macroeconomic Analysis of Regions in the Slovak Republic in the Context of Regional Development." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3): 69-74.

Hiadlovský, V., and L. Hvolková. 2013. "Economic Structure of Slovak Regions as a Significant Tool of Their Potential Development." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3): 17-23.

Hiadlovský, V., and I. Šidová. 2013. "Changes in Business Structure as a Factor Reflecting the Development of the Region." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3): 75-80.

Inglot-Brzęk, E., and A. Lewandowska. 2017. "Investment Climate in the Spa Municipalities. Case Studies." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (3): 85-92.

Inglot-Brzęk, E., and A. Lewandowska. 2018. "Small and Medium Enterprise Investment Activity as a Factor of Development in a Tourist Region." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (1): 135-142.

Iwańczak, B. 2011. "Specyfika stylu życia w Zamościu – podejście interdyscyplinarne." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (23): 85-92.

Jajuga, K. 2006. "Statystyczne modele oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstw. Metody formalne." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 6:52-55.

Jakubowski, A. 2018. "Asymmetry of Economic Development of Cross-Border Areas in the Context of Perception of Near-Border Location." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (2): 123-131.

Jakubowski, A. 2018. "Convergence or Divergence? Multidimensional Analysis of Regional Development in the New European Union Member States." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (1): 31-40.

Janicki, W. 2018. "Ordering Illegal Migration Terminology: the Migration Legality Cube." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (2): 113-122.

Janusz, M. 2018. "Differences in the Standard of Living among the Populations of the Cittaslow Network Towns in Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (3): 71-82.

Januszewska, M., D. Jaremen, and E. Nawrocka. 2018. "Diagnosis of the Travel and Tourism Competitiveness Index Methodology on the Example of Poland’s Position on the Tourist Market." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (3): 19-25.

Jasińska-Biliczak, A. 2014. "Transfer wiedzy w regionie — wyzwanie dla nauki, ekonomii i przedsiębiorczości regionu." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 119-124.

Jasińska-Biliczak, A. 2015. "Problem samozatrudnienia — rola i miejsce mikroprzedsiębiorstw w gospodarce regionalnej." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 75-80.

Jasińska-Biliczak, A., H. Stverkova, and I. Winiarczyk. 2017. "Foreign Investment of Hi-Tech Enterprises as the Source of Knowledge Transfer to the Region — Opolskie Voivodship Case Study." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 139-144.

Jasiulewicz, M. 2011. "Problemy marginalizacji popegeerowskich obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (25): 33-39.

Jończy, R., and D. Rokita-Poskart. 2011. "Zmiany w zakresie zatrudnienia w kraju i zagranicą mieszkańców obszarów wiejskich województwa opolskiego w latach 2008-2010." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (26): 23-29.

Jończy, R., and D. Rokita-Poskart. 2012. "Wybrane fiskalne konsekwencje migracji zarobkowej oraz związanego z nią transferu dochodów (na przykładzie województwa opolskiego)." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 49-56.

Jóźwiakowski, K., M. Marzec, M. Gizińska-Górna, A. Pytka, A. Skwarzyńska, M. Gajewska, T. Słowik, A. Kowalczyk-Juśko, A. Steszuk, T. Grabowski, and Z. Szawara. 2014. "The Concept of Construction of Hybrid Constructed Wetland for Wastewater Treatment in Roztocze National Park." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 91-102.

Jóźwik, J., and G. Gawrońska. 2018. "Changes in the Level of Socio-Economic Development of Communes in the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (2): 149-159.

Jyż, G. 2014. "Prawne uwarunkowania transferu wiedzy (wybrane zagadnienia)." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 21-27.

Jyż, G. 2015. "Charakter prawny terminów w postępowaniach o przyznanie płatności producentom rolnym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych w Polsce (wybrane zagadnienia)." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4)139-145.

Kahan, A. 2010. "Procesy dostosowawcze i restrukturyzacyjne spółdzielczego sektora bankowego w okresie transformacji ustrojowej i budowy gospodarki rynkowej." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (21): 81-91.

Kalandyk, Z. 2018. "Territorial Changes of the Rzeszów Region — Rzeszowskie Voivodship in the Years 1944–1998." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (5): 139-145.

Kałamucka, W., K. Kałamucki, A. Kamińska, and M. Filipek. 2012. "Zmiany użytkowania terenu w Lublinie i jego najbliższym sąsiedztwie w ostatnim 40-leciu." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (30): 99-109.

Kałamucka, W., K. Kałamucki, and M. Stanicka. 2015. "Areas of the European Ecological Network Natura 2000 in Roztocze." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 155-164.

Kałamucki, K., and A. Czerny. 2015. "Role of Cartographic Products in the Promotion of Tourism Based on the Example of Roztocze." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 145-151.

Kamińska, A. 2010. "Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (20): 51-63.

Kamińska, A. 2011. "Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubelskim." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (23): 53-65.

Karaszewski, W., M. Jaworek, M. Kola-Bezka, and M. Kuzel. 2015. "European Union Funds in the Financial Framework 2014–2020 in the Process of Building Competitive Capacity among the Communes of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 41-48.

Karaś, E. 2013. "Wyniki badań ankietowych dotyczących wsparcia rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów Politechniki Opolskiej." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3): 119-127.

Kasjaniuk, M. 2006. "Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do modelowania i prognozowania kondycji przedsiebiorstw." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 6:95-100.

Kawałko, B. 2002. "Europejskie inicjatywy wyższej uczelni dla Zamościa i regionu." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 2:14-22.

Kawałko, B. 2002. "Koszty i korzyści integracji Polski z UE." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 1:42-46.

Kawałko, B. 2002. "Najlepsi w regionie i na 10 miejscu w Polsce." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 2:70-71.

Kawałko, B. 2002. "Pieniądz Europy." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 1:68-69.

Kawałko, B. 2005. "System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 1 (4): 2-8.

Kawałko, B. 2006. "Ocena projektu — wnioski z audytu wewnętrznego." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 5:37-45.

Kawałko, B. 2009. "Kontrakt wojewódzki jako instrument wspierania rozwoju. Doświadczenia województwa lubelskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (15): 35-62.

Kawałko, B. 2009. "Nowy model formułowania strategii rozwoju województwa lubelskiego wobec wyzwań polityki spójności unii europejskiej po 2013 roku." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (16): 29-54.

Kawałko, B. 2009. "Od czego zależą rozwój i dobre zarządzanie w regionie?" Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (16): 85-94.

Kawałko, B. 2010. "Metodologia opracowania strategii rozwoju na przykładzie woj. lubelskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (21): 7-19.

Kawałko, B. 2011. "Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (24): 35-60.

Kawałko, B. 2015. "Program Polska–Białoruś–Ukraina w polityce rozwoju regionów przygranicznych." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (2): 7-27.

Kawałko, B., and S. Machowicz. 2003. "Polska granica wschodnia zewnętrzną granicą Unii Europejskiej — wybrane aspekty." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 3:21-25.

Kawałko, D.R. 2002. "Historia Pieniądza." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 1:64-67.

Kawałko, B., and S. Machowicz. 2003. "Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 3:72-80.

Kawałko, J. 2002. "Przyjazny urząd." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 2:85-86.

Kaźmierczak, W. 2002. "Zamojskie PGK chlubą miasta." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 2:90-91.

Kępa, M. 2018. "Management Control and Internal Audit as Instruments for Realization of Public Tasks Performed by Territorial Local Government Units." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 16 (5): 27-34.

Kijowski, A., W. Mania, J. Stelmach, and J. Kijowska. 2016. "Wykorzystanie zdjęć lotniczych w postępowaniach sądowych związanych z nieruchomościami." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 73-84.

Kiniorska, I., and J. Wrońska-Kiczor. 2015. "Factors Affecting Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas in the Świętokrzyskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 13 (1): 41-46.

Kistowski, M. 2016. "Diagnozowanie sozologiczne jako instrument wspomagający planowanie i realizację polityki ochrony środowiska." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 7-18.

Klemens, B. 2012. "Polityka wspierania struktur klastrowych na poziomie Unii Europejskiej i Polski." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 25-32.

Klemens, B. 2014. "Koncepcja klastrów a zagadnienia transferu wiedzy w perspektywie 2014–2020." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 41-48.

Klimczak, P. 2008. "Koniunktura konsumencka na poziomie lokalnym w województwie lubelskim i podkarpackim." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (12): 25-29.

Klimczuk, B. 2006. "Formułowanie celów w metodzie Project Cycle Management na przykładzie realizacji projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 5:8-11.

Klimczuk, B. 2007. "E-barometr jako narzędzie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w ramach projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (8): 77-85.

Klimczuk, B. 2007. "Finansowanie działalności przedsiebiorstw — perspektywa funduszy strukturalnych 2007-2013." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (8): 22-32.

Klimczuk, B. 2010. "Determinanty wyboru źródeł finansowania inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego – przykład Miasta Zamość." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (22): 71-77.

Klosa, S., and K. Widera. 2017. "Zróżnicowanie regionów pod względem poziomu innowacyjności i przedsiębiorczości." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 77-83.

Kłos, L. 2012. "Poziom infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej jako istotny element rozwoju regionalnego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 115-122.

Kłos, L. 2016. "Spożycie wody butelkowanej w Polsce i jej wpływ na środowisko przyrodnicze." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (1): 111-117.

Kociuba, D. 2013. "Polish-Ukrainian Cooperation in the Scope of Spatial Planning." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (4): 33-41.

Kociuba, D. 2017. "Regional Innovation Strategy — from Design to Implementation. Lubelskie Voivodship Case Study." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 15 (2): 99-114.

Kociuba, D., and A. Matacz. 2018. "The Real Estate Market in the Context of Municipal Management. Example of the Lublin Functional Area." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (1): 67-80.

Kola-Bezka, M. 2011. "Zmiany w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w okresie światowego kryzysu ekonomicznego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (26): 59-65.

Kola-Bezka, M. 2018. "Revitalization Programs in Rural Areas in Kujawsko-Pomorskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (2): 59-69.

Kolasa-Więcek, M. 2012. "Perspektywy rozwojowe energetyki odnawialnej w województwie opolskim." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 107-113.

Kolasa-Więcek, M. 2015. "Aktualny stan rozwoju energetyki odnawialnej w województwie opolskim." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 89-98.

Kołodziej-Wnuk, E. 2017. "Dwellings’ Prices in the City of Lublin. Tendencies and Determinants." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 15 (3): 125-138.

Kołodziejczyk, E. 2007. "Podstawowe wymagania przepisów prawnych w zakresie dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej w obszarze produkcji żywności — wstęp do HACCP. Studium przypadku szkolenia dla pracowników." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (10): 39-41.

Komornicki, T., and K. Kowalczyk. 2018. "Role of Rail in Passenger Border Traffic between Poland and Ukraine — a Dynamic Approach." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 16 (2): 133-148.

Konaszczuk, W. 2018. "Cross-Border Cooperation between Poland, Russia and Ukraine on Oil and Gas Trade — an Attempt at Reflection in the Context of Energy Security." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 16 (5): 43-49.

Kondrakiewicz, T. 2008. "Determinanty rozwoju przemysłu cukrowniczego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (13): 65-75.

Konecka-Szydłowska, B. 2018."Trajectories of the Development of Small Towns in Terms of the Urban Resilience Concept — the Demographic Dimension." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 16 (2): 7-17.

Konstantyuk, N. 2016. "Higher Education as a Determinant of Sustainable Economic Development of Ukraine: Financial Aspects." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 14 (1): 69-77.

Korbutowicz, T. 2015. "Pomoc regionalna dla przedsiębiorstw działających na Dolnym Śląsku." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 59-66.

Korga, M. 2011. "Raport z realizacji projektu „Lubelski Barometr Gospodarczy”." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (24): 89.

Kos, B., and R. Tomanek. 2018. "Development of Logistics Studies as an Example of Adapting Higher Education to the Needs of Knowledge-Based Economy." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (4): 89-97.

Kossowski, T., and B. Klimczuk. 2012. "Fundusze strukturalne w rozwoju lokalnym. Podstawowe problemy na przykładzie miasta Zamość." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (27): 77-82.

Kostrubiec, J. 2018. "Status of a Voivodship Governor as an Authority Responsible for the Matters of Security and Public Order." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (5): 35-42.

Kościk, B., K. Szmidt, A. Kowalczyk-Juśko, Z. Mazur, and M. Kwapisz. 2014. "Potencjalne zmiany emisji zanieczyszczeń powietrza wskutek zastąpienia paliw kopalnych biomasą wierzby." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 179-185.

Kościółek, S., K. Nessel, E. Wszendybył-Skulska, and S. Kopera. 2018. "Who Are the Tourists Booking Their Accommodations Online? A Segmentation Study of the Cracow Market." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (3): 91-100.

Kotlińska, J. 2018. "Local Development and Sale of Municipal Real Estate." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (1): 53-65.

Kotlińska, J., and G. Kotliński. 2018. "The Expansion of a Company’s Activity and the Interests of Local Government Units and Financial Institutions." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (3): 145-156.

Kotliński, K. 2018. "EU Cohesion at sub-Regional Level. The Case of the sub-Regions of Warmińsko-Mazurskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (2): 39-46.

Kowalczyk, B., and K. Walczyk. 2009. "29. Konferencja Naukowa CIRET w Santiago De Chile." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (15): 105-106.

Kowalczyk, J. 2007. "Metodologia pracy doradczej." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (8): 15-21.

Kowalczyk, K., and R. Cieśliński. 2017. "Utilization of the Hydroelectric Potential of the Pomorskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 15 (3): 73-83.

Kowalczyk-Juśko, A., and B. Kościk. 2015. "Assessment of the Ecological and Energy Awareness of the Citizens in Rural Communes." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 13 (3): 161-168.

Kowalewski, G. 2008. "Ocena trafności prognoz koniunktury przedsiębiorstw na przykładzie jednostek handlowych." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (13): 45-53.

Kowalewski, G. 2009. "Przydatność sumy odpowiedzi pozytywnych i negatywnych jako uzupełnienie salda odpowiedzi w jakościowych badaniach koniunktury." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (18): 19-26.

Kowerski, M. 2002. "Barometr nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 1:5-13.

Kowerski, M. 2002. "Ocena rozwoju poziomu gospodarczego powiatów województwa lubelskiego." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 2:48-57.

Kowerski, M. 2003. "Informacje o powiatach i gminach województwa lubelskiego w 2001 roku." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 3:51.

Kowerski, M. 2003. "Podział województwa lubelskiego na podregiony typu NUTS 3 w świetle doświadczeń Unii Europejskiej." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 3:13-20.

Kowerski, M. 2003. "Żyjemy coraz dłużej." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 3:58-61.

Kowerski, M. 2005. "Potencjał gospodarczy województw podkarpackiego i lubelskiego." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 1 (4): 23-32.

Kowerski, M. 2005. "Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w latach 2001-2004." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 1 (4): 33-41.

Kowerski, M. 2006. "Koncepcja badań sektora małych i średnich przedsiębiorstw w projekcie „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 6:1-5.

Kowerski, M. 2006. "Opis zadań projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 5:20-32.

Kowerski, M. 2007. "Metodologia badań nastrojów gospodarczych przedsiebiorców województwa lubelskiego." Barometr Regionalny no. 1 (7): 22-32.

Kowerski, M. 2008. "Nastroje gospodarcze przedsiębiorców i konsumentów województwa lubelskiego. Tendencje, determinanty, prognozy." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (12): 47-55.

Kowerski, M. 2008. "Sprawozdanie z prac zespołu badawczego projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (12): 125-129.

Kowerski, M. 2008. "Wartość informacyjna odpowiedzi „bez zmian” w badaniach nastrojów gospodarczych." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (14): 47-61.

Kowerski, M. 2009. "Lubelski Barometr Gospodarczy." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (16): 7-16.

Kowerski, M. 2009. "Metodyka badania nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim na tle badań Komisji Europejskiej." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (17): 15-28.

Kowerski, M. 2009. "Niepewność respondenta w badaniach nastrojów gospodarczych." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (18): 27-45.

Kowerski, M. 2010. "Wpływ nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów na decyzje dywidendowe spółek kapitałowych." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (20): 19-34.

Kowerski, M. 2011. "10 lat badań nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów województwa lubelskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (24): 15-34.

Kowerski, M. 2012. "Demographic Determinants of the Changes in the Student Population of the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (29): 51-69.

Kowerski, M. 2012. "The Economic Sentiment and Dividend Policy in Poland." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (27): 13-27.

Kowerski, M. 2013. "Bezrobocie wśród młodzieży Unii Europejskiej." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3): 47-67.

Kowerski, M. 2013. "The Economic Sentiment Index as a Tool of Estimation of the Growth Rate of GDP in Regions. An Example of the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (1): 57-63.

Kowerski, M. 2013. "Omówienie książki Tadeusza Palmowskiego Kaliningrad — szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej. Monografia społeczno-gospodarcza." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (1): 109-114.

Kowerski, M. 2016. "Abstract of Andrzej Jakubowski, Andrzej Miszczuk, Bogdan Kawałko, Tomasz Komornicki, and Roman Szul: The EU’s New Borderland.Cross-Border Relations and Regional Development." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 203-204.

Kowerski, M. 2017. "Review of: Andrzej Miszczuk. (ed.). Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (1): 127-128.

Kowerski, M. 2017. "Payout Policy of European Companies." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (3): 11-28.

Kowerski, M., and J. Bielak. 2008. "Sprawozdanie z konferencji „Regionalne badania koniunktury gospodarczej na tle doswiadczeń europejskich”." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (13): 97.

Kowerski, M., and J. Bielak. 2013. "The Influence of Business Cycle on the Forecast of Household Financial Situation." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (4): 91-99.

Kowerski, M., and J. Bielak. 2017. "Fifty Issues of Regional Barometer." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 163-170.

Kowerski, M., and J. Bielak. 2018. "Self-Selection Models in Determination of Target Dividend Payout Ratio of Real Estate Domestic Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (1): 99-112.

Kowerski, M., and J. Bielak. 2019. "Convergence of the Standard of Living in Polish NUTS 2 Regions." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 17 (1): 15-29.

Kowerski, M., J. Bielak, and D. Długosz. 2006. "Zastosowanie logitowych modeli mikro-makro do prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 6:56-66.

Kowerski, M., J. Bielak, and D. Długosz. 2008. "Zmiany kondycji finansowej małych przedsiębiorstw w województwie lubelskim w latach 2006-2007." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (12): 93-107.

Kowerski, M., J. Bielak, and D. Długosz. 2009. "Opinie małych i średnich przedsiębiorstw na temat praktycznej przydatności narzędzi diagnozowania i prognozowania sytuacji gospodarczej." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (15): 85-102.

Kowerski, M., J. Bielak, and D. Długosz. 2009. "Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2009 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (16): 95-104.

Kowerski, M., J. Bielak, and D. Długosz. 2009. "Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w IV kwartale 2008 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (15): 107-118.

Kowerski, M., J. Bielak, D. Długosz, and M. Poninkiewicz. 2011. "Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w III kwartale 2011 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (26): 133-147.

Kowerski, M., J. Bielak, D. Długosz, and M. Poninkiewicz. 2012. "Economic Sentiment Changes in the Lubelskie Voivodeship in the 4th Quarter of 2011." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (27): 61-75.

Kowerski, M., J. Bielak, D. Długosz, and M. Poninkiewicz. 2012. "Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2012 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 131-147.

Kowerski, M., J. Bielak, D. Długosz, and M. Poninkiewicz. 2012. "Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w II kwartale 2012 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 131-147.

Kowerski, M., J. Bielak, D. Długosz, and M. Poninkiewicz. 2014. "Assessment of the Economic Cohesion of the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3): 139-154.

Kowerski, M., J. Bielak, D. Długosz, M. Poninkiewicz, and A. Salej. 2013. "Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w III kwartale 2012 r." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (1): 89-105.

Kowerski, M., and D. Długosz. 2003. "Nastroje gospodarcze w województwie lubelskim w czwartym kwartale 2002 roku." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 3:30-34.

Kowerski, M., D. Długosz, and J. Bielak. 2007. "Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w III kwartale 2006 roku." Barometr Regionalny no. 1 (7): 51-57.

Kowerski, M., D. Długosz, and J. Bielak. 2008. "Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w II kwartale 2008 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (14): 99-108.

Kowerski, M., D. Długosz, and J. Bielak. 2009. "Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w II kwartale 2009 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (17): 57-67.

Kowerski, M., D. Długosz, and J. Bielak. 2009. "Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w III kwartale 2009 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (18): 67-76.

Kowerski, M., and M. Kowal. 2014. "Marital Separation in Poland. Regional Approach." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (1): 123-132.

Kowerski, M., A. Salej, and B. Ćwierz. 2006. "Charakterystyka małych i srednich przedsiębiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 6:42-51.

Kowerski, M., and M. Wargacki. 2002. "Nastroje gospodarcze w województwie lubelskim w drugim kwartale 2002 roku." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 2:23-27.

Kowerski, M., M. Wolańczyk, and M. Poninkiewicz. 2014. "A Proposition for a Methodology to Assess the Influence of European Union Funds on Living Conditions among Citizens of a Commune." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 105-116.

Kowerski, M., and M. Wypych. 2016. "Ownership Structure and Dividend Strategy of Public Companies. Evidence from Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 179-192.

Kozak, M.W. 2015. "Między starym a nowym paradygmatem: wyzwania dla polskich regionów w latach 2014–2020." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 15-20.

Kozłowski, W. 2018. "Ratio Analysis of Infrastructure Investments: a Case Study of the Municipalities and Communes of the Olsztyn County." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (2): 95-103.

Krakowiak-Bal, A., and U. Ziemiańczyk. 2017. "Factors Influencing the Level of Regional Innovation — Qualitative Comparative Analysis." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 7-14.

Krawczyszyn, N. 2012. "Rozwój sieciowy na pograniczu polsko-czeskim — euroregionalny produkt turystyczny." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 123-128.

Krawiec, S. 2016. "Wyzwania dotyczące kształtowania zrównoważonej mobilności w miastach i aglomeracjach." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 129-138.

Krawiec, S., and A. Bereś. 2015. "Wpływ powiązań sieciowych na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014–2020." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 99-103.

Krawiec, S., and M. Kutak. 2016. "Zarządzanie projektem partnerskim w kontekście powiązań klastrowych." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (1): 89-94.

Krukowska-Siembida, P. 2018. "Dostęp do produktów leczniczych jako komponent prawa do zdrowia." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (5): 93-98.

Krukowski, M., P. Cebrykow, and J. Płusa. 2016. "Klasyfikacja terenów zieleni w Lublinie na podstawie zdjęcia satelitarnego IKONOS 2." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 35-44.

Kryk, B. 2014. "E-administracyjne uwarunkowania jakości życia jako wyraz transferu wiedzy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 73-80.

Kryk, B. 2015. "Realizacja „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego” i jakość życia jako przejaw skuteczności publicznego zarządzania strategicznego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 51-58.

Kryk, B. 2017. "Współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi na przykładzie województwa zachodniopomorskiego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 107-112.

Krzepiłko, A., M. Skowrońska, I. Krzepiłko, and A. Filipiuk. 2017. "Opinion Survey of Lublin University Students on Genetically Modified Plants." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (1): 97-106.

Krzyżaniak, M., D. Świerk, M. Szczepańska, and P. Urbański. 2016. "Residents’ Opinions about the Influence of Public Green Space on Prices of Residences — the Case of Poznań, Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (3): 115-127.

Kseniak, M., K. Pałgan, and P. Szkołut. 2014. "Zwierzyniec. Od hetmańskiego parku łowieckiego do Parku Narodowego i obywatelskiego miasta ogrodu." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 51-59.

Kubiciel-Lodzińska, S. 2011. "Zatrudnienie cudzoziemców w województwie opolskim jako konsekwencja przemian następujących na regionalnym rynku pracy. Stan obecny i perspektywy." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (26): 31-37.

Kubiciel-Lodzińska, S. 2012. "Możliwości pozyskiwania studentów spoza Unii Europejskiej w kontekście przemian następujących w szkolnictwie wyższym województwa opolskiego — wyniki badańy." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 101-105.

Kubiciel-Lodzińska, S. 2013. "Regionalna polityka (i)migracyjna jako narzędzie stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego)." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3): 25-32.

Kubiciel-Lodzińska, S., and B. Ruszczak. 2018. "Labor Market Segmentation as an Important Factor in Research of Labor Immigration. Comparative Analysis Based on the Opolskie Voivodship Empirical Findings." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (4): 61-67.

Kuczmowska, B. 2006. "Prognozowanie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem sieci przekonań Bayesa." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 6:82-87.

Kukuryk, K. 2018. "Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich jako nadzwyczajny organ nadzoru nad administracją samorządową." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (5): 99-106.

Kulikowski, R. 2012. "Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (30): 17-29.

Latuszek, N., and M. Dembińska. 2018. "Cooperation between Convention Bureaus in Light of Empirical Research." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (3): 83-89.

Lebedyeva, L., and N. Poluektova. 2013. "Development of an Information Society as a Tool for Improving the Competitiveness of the National Economy." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (4): 25-32.

Lewandowska, A. 2016. "An Integrated Approach to Innovation: the Way of the EU and Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (1): 7-13.

Lewandowska, A. 2016. "EU Funds. The Challenge for Innovation and Regional Disparity in Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (3): 33-40.

Lewandowska, A., and E. Inglot-Brzęk. 2015. "European Integration of Ukraine: the Perspective of Ukrainians and Poles." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 17-24.

Lewandowska, A., E. Inglot-Brzęk, and R. Harasym. 2014. "Determinants of Polish Exports to the Ukrainian Market." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3): 7-15.

Lis, A.M., and E. Romanowska. 2016. "Shaping the Brand Awareness of Science and Technology Parks in Eastern Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 147-156.

Lisocka-Jaegermann, B. 2015. "Sustainable Rural Development or (Sustainable) Rural Livelihoods? Strategies for the 21st Century in Peripheral Regions." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 13-20.

Lityński, P. 2016. "Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (1): 133-139.

Lityński, P. 2017. "Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 15 (1): 33-42.

Lozyns’kyi, R. 2012. "The Modern State of Geographical Studies on the Problems of Peripherality in Ukraine." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (27): 7-12.

Łaszek, J., R. Leszczyński, and K. Olszewski. 2017. "The Development of Residential and Commercial Real Estate, and Economic Development in Polish Voivodships." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 15 (2): 19-33.

Łaszek, J., and K. Olszewski. 2018. "Regional Development of Residential and Commercial Real Estate in Poland and the Risk of Real Estate Cycles." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (1): 41-51.

Łaszek, J., K. Olszewski, and J. Waszczuk. 2017. "Regional Diversification of Saturation of the Housing Stock. Poland against the Background of Europe." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 15 (2): 7-17.

Łazarz, D. 2009. "Ocena zjawiska szarej strefy na podstawie badań ankietowych w województwie podkarpackim." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (15): 119-124.

Łobos, K., and M. Szewczyk. 2012. "Czynniki determinujące wyniki z działalności operacyjnej przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne w województwie opolskim i dolnośląskim." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 57-63.

Łobos, K., and M. Szewczyk. 2016. "Entrepreneurial Orientation, Growth and Development of SMEs. Empirical Results from Poland and the Czech Republic." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (4): 37-43.

Łuszczyk, M. 2014. "Rozwój zasobów kapitału ludzkiego szansą dla polskich regionów." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 49-53.

Łuszczyk, M., and A. Janeta. 2018. "An Impact of Business Cycles on Revenues and Expenditures of Communes in Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (4): 53-60.

Mach, Ł. 2014. "Analiza potencjałów regionalnych jako podstawa do tworzenia i transferu wiedzy." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 55-64.

Mach, Ł. 2015. "Analiza potencjału infrastruktury mieszkalnictwa oraz jej wpływ na zrównoważony rozwój regionalny ze szczególnym uwzględnieniem RPO Województwa Opolskiego 2014–2020." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 81-88.

Mach, Ł. 2016. "An Analysis of Chosen Aspects of Regional Potentials of Housing Economy with Particular Focus on Social and Economic Dimension." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 31-38.

Mach, Ł. 2017. "Idea ekonomii współdzielenia w obszarze najmu krótkookresowego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 69-76.

Mach, Ł. 2018. "The Assessment of Development Potential for Voivodship Capital Cities in the Aspect of Local Housing Markets." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (4): 115-122.

Mach, Ł., and J. Zygmunt. 2012. "Ewaluacja efektywności polityki rozwoju w zakresie aktywizacji gospodarczej regionu opolskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 33-39.

Majka, A., and D. Jankowska. 2017. "Innovative Endeavors and Economic Development from the Regional Perspective." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (3): 29-39.

Maleszyk, P. 2014. "The Determinants of Labour Demand in the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (1): 53-63.

Maleszyk, P., and J. Szafran. 2017. "Warehouse Market in Poland and in Lublin: Conditions, Tendencies and Development Prospects." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (2): 35-44.

Malik, K., A. Jasińska-Biliczak, and M. Grochowski. 2018. "Internal and External Costs in Sustainable Development of the Healthcare System in Poland. Case Study of the John Paul II Specialist Hospital in Głuchołazy." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (4): 107-114.

Malik, K., and A. Tkocz. 2016. "Analiza potencjału nakładów prywatnych na sferę B+R w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 89-98.

Marks-Bielska, R., W. Lizińska, K. Babuchowska, and M. Wojarska. 2017. "Factors Determining the Institutional Efficiency of Self-Governments in the Economic and Spatial Area." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (1): 67-75.

Martyn, J. 2007. "Doświadczenia działalności szkoleniowej w projekcie EQUAL w województwie lubelskim." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (10): 42-47.

Matczak, M., J. Zaucha, and K. Szefler. 2016. "Dynamika zmian luk informacyjnych w planowaniu przestrzennym obszarów morskich w Polsce w latach 2008–2015." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 63-71.

Mazurek-Kusiak, A., and A. Soroka. 2016. "Efforts by Hotel Owners Aimed at Maintaining Ecological Balance in Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 157-164.

Meksuła, M.W., and L. Grzechnik. 2015. "Effect of Transport and Communication Connections on the Peripherality of the Border Areas of the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 53-57.

Meyer, B., and A. Gardzińska. 2017. "Development of Tourism in a Cross-Border Area on the Example of the Zachodniopomorskie Voivodship and Mecklenburg-Vorpommern." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (1): 89-96.

Miarecka, A. 2007. "System oceny wiarygodności kredytowej firm z sektora MŚP — doświadczenia czeskie." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (9): 21-25.

Michalska-Dudek, I. 2018. "The Loyalty of Travel Agency Clients. An Empirical Study." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (3): 63-70.

Miętkiewska-Brynda, J., and J. Makowski. 2015. "El Chinchón and Colmenar de Oreja (Spain) — Sustainable Development in the Shadow of a Metropolis." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 127-133.

Migała-Warchoł, A., and M. Sobolewski. 2017. "Innowacyjność gospodarki a poziom życia mieszkańców państw Unii Europejskiej." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 39-45.

Milleville, J. 2009. "Wpływ integracji ekonomicznej na handel ugrupowania regionalnego na przykładzie Unii Europejskiej." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (16): 55-69.

Miszczuk, A. 2015. "Directions of Development of Tourism in the Polish-Ukrainian Cross-Border Area in the New European Union Programming Period (2014–2020) in the Context of Regional Planning Documents." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 49-59.

Miszczuk, A. 2017. "Clusters as a Tool for Raising Tourism Competitiveness of a Region (on the Example of the Land of Loess Gorges in Lubelskie Voivodship)." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (3): 59-71.

Miszczuk, A. 2018. "Identification of Conditions of the Spatial Economy in Cross-Border Regions." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (2): 105-111.

Miszczuk, A., and A. Jakubowski. 2019. "Borders and Border Cities in Transition: towards a Typology." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 17 (1): 7-14.

Mogiła, Z., J. Zaleski, and M. Zembaty. 2009. "Porównanie deflatorów wartości dodanej brutto w regionalnym modelu HERMIN dla województwa dolnośląskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (17): 49-53.

Mulawa, M. 2013. "Classification of the Tasks of Local Governmental Units in Poland in the Light of Fundamental Legal Acts — Discussion of Selected Aspects." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (2): 33-42.

Myna, A. 2010. "Uwarunkowania i skutki niedorozwoju ponadregionalnej infrastruktury transportowej na przykładzie województwa lubelskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (20): 41-49.

Myna, A. 2018. "Residential Real Estate Market in the Context of Local and Regional Development." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (1): 81-87.

Najda, W. 2013. "Media jako czynnik integracyjny regionu." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3): 137-141.

Namyślak, B. 2013. "Creative Clusters in Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (2): 25-31.

Nęcka, K., and T. Szul. 2017. "Assessment of Photovoltaic Systems in Public Utility Facilities in Light of the European Parliament Directive Requirements on Energy Efficiency." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (1): 25-31.

Niemczyk, A. 2018. "The City Assessed by Residents and Tourists a Year after a Religious Mega-Event (Study Case: World Youth Day in Cracow, Poland)." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (3): 35-42.

Nieścioruk, K. 2016. "The Use of Cartographic Methods in the Analyses of the Rural Real Estate Market." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (3): 155-164.

Niezgoda, A. 2018. "Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego. Uwagi na tle niektórych postulatów modyfikacji systemu dochodów samorządowych." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (5): 129-138.

Nizioł, A. 2008. "Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa lubelskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (13): 77-84.

Noga, K., and Ż. Król. 2016. "The Patchwork of Land as a Problem Restricting the Development of Rural Areas." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (3): 165-173.

Nowak, E. 2005. "Zdolność jednostki gospodaczej do kontynuowania działalności w świetle norm rachunkowości." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 1 (4): 11-14.

Nowak, E. 2006. "Propozycje zmiennych oceniających kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 6:35-41.

Nowak, E. 2008. "Rachunkowość jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w ocenie zagrożenia upadłością." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (12): 65-71.

Nowicka, K., D. Studzińska, and P. Urbaszek. 2015. "Creating Tourist Offers on the Basis of Anthropological Values. The Example of Gospodarstwo Edukacyjno-Agroturystyczne “Mazowiecki Zaścianek”." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 77-83.

Nóżka, A. 2010. "Rola rachunku kosztów w podnoszeniu konkurencyjności instytutów badawczych woj. lubelskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (20): 65-70.

Odzimek, T. 2015. "Aspekty skutecznego zarządzania kooperacją biznes–nauka–administracja w kontekście lokalnej gospodarki." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 105-111.

Olejniczak, K. 2016. "Znaczenie endogenicznych czynników rozwoju regionalnego w świetle badań empirycznych." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (1): 35-41.

Olko, S. 2015. "Instrumenty wsparcia klastrów kreatywnych w Polsce i Europie." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 113-118.

Olko, S., and J. Brzóska. 2017. "Conception and Implementation of Regional Innovation Strategy Based on Smart Specializations of Śląskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (1): 43-51.

Omiotek, Z. 2006. "Analiza porównawcza modeli oceny kondycji przedsiębiorstw." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 6:101-104.

Omiotek, Z. 2008. "Analiza porównawcza jakości modeli prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw województw lubelskiego i podkarpackiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (12): 115-123.

Omiotek, Z. 2010. "Symulacja sieci DiffServ z różnicowaniem priorytetu pakietów na podstawie parametru Hursta strumienia obrazu." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (21): 55-79.

Omiotek, Z. 2010. "System transmisji obrazu ruchomego przez Internet jako hierarchiczny system złożony." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (22): 79-89.

Omiotek, Z. 2011. "Badanie samopodobieństwa obrazów metodą analizy fraktalnej." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (23): 93-105.

Omiotek, Z., and A. Burda. 2016. "Feature Selection Methods in Image-Based Screening for the Detection of Hashimoto’s Thyroiditis in First-Contact Hospitals." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 187-196.

Oprac. B.K. 2002. "Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 1:54.

Oprac. J. P. 2002. "Biała Podlaska — Lotnisko." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 1:37-39.

Oprac. B.K. 2002. "Biłgoraj — W zgodzie z ekologią." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 1:47.

Oprac. B.K. 2002. "Firlej — Wicewójt roku 2001." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 1:40-41.

Oprac. B.K. 2002. "Łaszczów — Efektywna polityka." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 1:35-36.

Oprac. B.K. 2002. "PHARE ESC 2001 — Obwodnica Hetmańska w Zamościu." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 1:52-53.

Oprac. J. Pomorski. 2002. "Budowa obwodnicy Hetmańskiej w Zamościu." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 2:67-68.

Oprac. J. Pomorski. 2003. "Budowa strategii rozwoju miasta Krasnystaw według metody ZOPP." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 3:48-50.

Oprac. własne WSZiA. 2002. "Wyższa Szkoła Zarządania i Administracji w Zamościu." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 1:70-73.

Oprac. ZAK. 2002. "Unia miasteczek polskich." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 2:91.

Oprac. ZAP. 2002. "Łęczna to nie tylko Bogdanka." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 2:68-69.

Orłowski, R. 2013. "Recenzja książki Mariana Kozaczki Gospodarka Polski w latach 1989–2009." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (1): 107-108.

Orłowski, W. 2013. "Polish Regionalism – Present Challenges and Threats." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (2): 7-15.

Orłowski, W. 2016. "Electoral Administration in Poland. Present Legal Solutions and Possible Future Changes." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 49-55.

Orłowski, W. 2018. "Representation of Local Government Interests and the Legislative Process." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (3): 157-165.

Pajor, A. 2017. "A Note on the UEK Method." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (3): 7-10.

Pakuła, A. 2010. "Kryzys finansowy – produkt chciwości." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (19): 61-66.

Panasiuk, A. 2017. "From Basic Tourism Products to a Comprehensive Offer of a Tourism Area." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (1): 17-24.

Pancerz, K., P. Grochowalski, and A. Derkacz. 2016. "Towards the Ontology of Places in Poland: an Example of the Mazowieckie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (3): 137-144.

Pancerz, K. and A. Lewicki. 2014. "Extracting Decision Rules from Linguistic Data Describing Economic Phenomena. The Approach Based on Decision Systems over Ontological Graphs and PSO." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (1): 133-140.

Pancerz, K., and O. Mich. 2014. "Numerical Data Clustering Algorithms in Mining Real Estate Listings." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3): 43-50.

Pancerz, K., A. Tu-Van, and N. Tu-Van. 2008. "Proces wyjaśniania ocen kondycji przedsiębiorstw w układach potencjał-ryzyko — studium eksperymentalne." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (14): 89-96.

Pantyley, V., W. Kałamucka, and K. Łoboda. 2018. "Inequalities of the Development of Polish-Ukrainian Transborder Regions." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (2): 183-196.

Panukhnyk, O. 2016. "New Regional Structural Policy of Ukraine in Terms of EU Integration." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (1): 63-68.

Pastuszka, S. 2018. "Spatial Differentiation of Demographic Processes in Germany and Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (1): 151-162.

Pater, R. 2007. "Modelowanie dochodów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych." Barometr Regionalny no. 1 (7): 84-95.

Pater, R. 2008. "Dynamika cykli koniunkturalnych, cykle wzrostowe i nowa metoda ich ekstrakcji." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (14): 63-78.

Pater, R. 2008. "Klasyfikacja gmin województw lubelskiego i podkarpackiego pod względem klimatu koniunktury." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (12): 31-46.

Pater, R. 2008. "Nastroje gospodarcze w województwie podkarpackim w II kwartale 2008 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (13): 87-95.

Pater, R. 2009. "Diagnoza oraz prognoza zatrudnienia i bezrobocia w województwie podkarpackim do 2013 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (15): 63-76.

Pater, R. 2010. "Dynamiczne zależności na polskim rynku pracy w metodologii SVECM." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (19): 11-26.

Pater, R., and T. Skica. 2011. "Skutki kryzysu gospodarczego lat 2007-2009 dla sfery realnej polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (23): 29-41.

Pawełek, J. 2016. "Degree of Development and Functionality of the Water Supply and Sewage Systems in Rural Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (1): 141-149.

Perechuda, K., and D. Hołodnik. 2016. "Modele biznesu regionalnego. Kontrapunktowanie przemysłów: tradycyjnych i kreatywnych." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (1): 15-22.

Petryk, I. 2015. "Identification of Business Processes in Integrated Structures." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (2): 89-99.

Piekara, A. 2007. "Podnoszenie efektywności przedsiebiorstwa — projektowanie procesów." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (8): 33-40.

Pijanowski, J.M. 2016. "Village Renewal as an Important Element of Integrated Rural Development." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (3): 175-182.

Pilewicz, T. 2013. "The Role of Subregions in Modelling Regional Competitiveness — a Case Study of the West Subregion in Śląskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (2): 77-87.

Pilewicz, T., N. Derlukiewicz, A. Mempel-Śnieżyk, and M. Zdon-Korzeniowska. 2018. "Entrepreneurial Activity, Market Orientation, Investment Attractiveness and Transaction Costs for Enterprises in Local Development Context." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (3): 109-119.

Pindór, T. 2016. "Reindustrializacja Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (1): 103-109.

Pindór, T. 2018. "Technological Entrepreneurship as a Factor of Development and Restructuring of the Global Economy." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (4): 15-21.

Piotr-Krajecka, L. 2007. "Czy prawo stanowi zagrożenie dla przedsiębiorstw." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (8): 73-76.

Piotrowski, M. 2007. "Miedzynarodowe doświadczenia w zakresie promowania metod i narzędzi e-learningowych." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (9): 30-33.

Pleskot, M. 2007. "Załącznik 2. Podstawowe informacje i dane ekonomiczne, prezentacja instytucji otoczenia biznesu na poziomie krajowym i regionalnym." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (9): 53-67.

Płoszaj-Witkowska, B., and S. Rusek. 2013. "Rozwój i promocja obszarów wiejskich na przykładzie koncepcji ogrodu dla osób niepełnosprawnych." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (1): 81-86.

Podciborski, T., and J. Kil. 2011. "Ład przestrzenny obszarów peryferyjnych w aspekcie podziałów nieruchomości niezurbanizowanych." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (25): 79-84.

Podciborski, T., and I. Krzywnicka. 2015. "A Method for Evaluating the Peripherality of Rural Settlement Units Based on the Principles of Spatial Order and Sustainable Development." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 27-32.

Podgórska, J. 2018. "Technical Efficiency of Polish Independent Public Health Care Centres: Data Envelopment Analysis Approach." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (1): 123-132.

Podgórska, J., and M. Leśniowska-Gontarz. 2016. "Analysis of the Relationship between Unemployment and GDP in Poland and Spain in the Years 2002–2015." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (3): 59-67.

Polska, A. 2017. "Function of Centers of Activity in the Shaping of Public Spaces in Lublin." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (2): 87-97.

Polska, A., and J. Polski. 2017. "Urban Marketing of Small Cities." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (2): 129-136.

Połom, M. 2015. "European Union Funds as a Growth Stimulant of Electromobility on the Example of Electric Public Transport in Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 89-96.

Pomierny, J. 2011. "Zmiany systemowe w państwie warunkiem rozwoju regionu i jego obywateli." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (26): 113-121.

Pomorski, J. 2002. "Inwestorzy pilnie poszukiwani." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 2:61-66.

Pomorski, J. 2002. "Programy przedakcesyjne i pomocowe dla nowych członków UE." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 1:48-51.

Pomorski, J. 2003. "Projekty budowy lotnisk w województwie lubelskim — próba oceny." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 3:68-71.

Poninkiewicz, M. 2011. "Portal informacyjny projektu „Lubelski Barometr Gospodarczy”." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (24): 87-88.

Popławski, Ł., and B. Kaczmarczyk. 2016. "Wartość przestrzeni publicznej jako kategoria dobra wspólnego na przykładzie województwa małopolskiego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 163-170.

Potocki, Ł. 2007. "Diagnoza przedsiębiorstw uczestniczących w pilotażu i propozycje poprawy ich funkcjonowania." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (8): 86-92.

Potocki, Ł. 2007. "Doświadczenia fińskie w zakresie działalności doradczej dla firm z sektora MŚP." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (9): 16-20.

Przegon, W. 2003. "Region Zamojski wobec integracji z Unią Europejską." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 3:26-29.

Przyborowska-Klimczak, A. 2018. "A Quarter-Century Activity of the Committee of the Regions of the European Union." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (5): 7-14.

Przybyłowski, A. 2016. "Odpowiedzialne gospodarowanie przestrzenią na przykładzie infrastruktury drogowej aglomeracji trójmiejskiej." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 107-112.

Przybyłowski, A. 2016. "Zarządzanie rozwojem lokalnym na przykładzie realizacji projektu CIVITAS DYN@MO." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (1): 125-131.

Przybyłowski, A., and K. Królikowska. 2017. "Stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej na przykładzie województwa pomorskiego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 113-118.

Przybyłowski, A., and J. Rahn. 2018. "Innovations Shaping Smart Mobility. Tri-City Case Study." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (4): 99-105.

Przygodzki, Z. 2014. "The Non-Governmental Sector in the Transfer of Knowledge and the Development of Human Capital in the Region." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 35-40.

Przygodzki, Z. 2015. "Kapitał terytorialny w zintegrowanym planowaniu rozwoju. Koncepcje współpracy." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 29-33.

Puciato, D., T. Słaby, B. Goranczewski, and A. Gawlik. 2017. "Conditions of Business and Holiday Hotels Location. Dolnośląskie, Opolskie and Śląskie Voivodships Case Studies." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (1): 77-87.

Pudło, M., and A. Tittinger. 2002. "Budowa strategii rozwoju społeczności lokalnych z wykorzystaniem Strategicznej karty wyników jako metody pomiaru efektów realizacji strategii rozwoju regionalnego." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 2:28-36.

Pudło, M., and A. Tittinger. 2003. "Zarządzanie projektami a efektywność organizacji." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 3:40-47.

Pyrsak, K. 2006. "Rola instytucji otoczenia biznesu w tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 5:49-50.

Pytka, P. 2014. "Sacred Objects as Cultural Assets of the Roztocze National Park and Its Buffer Zone." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 39-50.

Pytka, P., and J. Rodzoś. 2011. "Więzi terytorialne w kontekście zjawiska peryferyjności." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (25): 21-31.

Raczkiewicz, D., and M. Dolecka. 2013. "The Educational and Professional Careers of Women in Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (1): 33-43.

Rakowska, J. 2015. "Exploratory Study on Absorption and Investment of European Union Structural Funds 2007–2013 by NUTS 2 Level Self-Governments in Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 7-15.

Rakowski, D. 2015. "Renewable Energy: a Development Opportunity for Rural Regions in Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 21-25.

Reszel, R., T. Grądziel, Z. Strupieniuk, Z. Kotuła, and T. Grabowski. 2014. "Forty Years of the Roztocze National Park." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 7-17.

Richert-Kaźmierska, A. 2017. "Ageing of Society — Local Disparities. Classification of the Pomorskie Voivodship Communes According to the Pace and Progress of Local Communities’ Ageing." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (1): 53-65q.

Riesner, A., G. Olejniczak, and J. Hernik. 2012. "Ocena procesów zagospodarowania przestrzennego strukturalnie słabo rozwiniętych gmin wiejskich w Niemczech." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (30): 69-79.

Rochmińska, A. 2017. "Shopping Centers as Elements of the Functional and Spatial Structures of Cities. Location, Impact, Change Tendencies, Development Perspectives." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (2): 55-65.

Rodzinka, J., M. Leśniowska, and A. Wojnarowska-Dygdoń. 2015. "Vision of the Cross-Border Zeolitic Tuff Cluster." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (2): 57-71.

Rodzinka, J., and T. Skica. 2015. "The Concept of Clustering and Benefits of Functioning as Part of a Cluster." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (2): 29-42.

Rodzinka, J., and T. Skica. 2015. "The Cross-Border Zeolitic Tuff Cluster Development Strategy." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (2): 73-88.

Rodzinka, J., and A. Tomaka. 2007. "Doświadczenia w wykorzystaniu narzędzi marketingu w pzredsiebiorstwach w programie EQUAL." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (8): 59-72.

Rogalińska, D. 2012. "Wyzwania dla statystyki regionalnej na tle debaty o polityce spójności." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 17-23.

Roge-Wiśniewska, M. 2015. "Publicly Involved Spatial Development in the Podkarpackie Voivodship in Poland from an Environmental Point of View." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 113-118.

Rogowska, M. 2014. "Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Południowej do roku 2020." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 89-94.

Rokicka, M. 2007. "Publiczny instytucjonalny system wsparcia zatrudnienia w północnej Karelii." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (9): 8-11.

Rokicka, M. 2007. "Sondaż perspektyw gospodarczych — narzędzie diagnozowania i prognozowania sytuacji na lokalnym rynku pracy — przykład Karelii północnej." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (9): 12-15.

Romanowicz, W., J. Bergier, and D. Tomczyszyn. 2013. "Age as a Differential Factor of the Activity of Disabled People in the Rural Areas of the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (1): 71-79.

Roznoch, A. 2011. "Szanse i zagrożenia dla polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w świetle doświadczeń prezydencji francuskiej." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (26): 95-112.

Różycki, J. 2002. "Zagrożenia lokalne." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 2:58-60.

Rudnicki, R., and R. Hoffmann. 2012. "Renty strukturalne jako instrument modernizacji polskiego rolnictwa — próba oceny." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (30): 7-16.

Rudnicki, R., E. Kacprzak, and A. Dubownik. 2013. "Regional Differences in the Absorption of Financial Support by Agricultural Holdings and Changes in the Level of Agriculture in Poland in the Years 2004–2009." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (1): 19-31.

Rynio, D. 2013. "Alternatywne źródła finansowania inwestycji w regionach Polski w latach 2014–2020." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3): 91-98.

Rynio, D. 2014. "Tworzenie wspólnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie Polski Zachodniej." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 141-146.

Ryszawska, B. 2014. "Abstract of Bożena Ryszawska's book Zielona gospodarka — teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej" [Green Economy — Theoretical Grounds of the Concept and the Measure of Its Implementation in the European Union — book in Polish]. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (1): 155.

Rzeńca, A. 2014. "Determinanty polityki edukacyjnej szkół wyższych. Przykład szkół wyższych regionu łódzkiego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 125-132.

Rzeńca, A. 2015. "Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju w nowym okresie programowania — szanse i zagrożenia." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 21-27.

Sachajko, J. 2006. "Prognozowanie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 6:88-94.

Sahakyan, M., and A. Suvaryan. 2018. "Conceptual Model of a Tourism Cluster in Armenia." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (3): 27-34.

Salamaga, M. 2010. "Konkurencyjność inwestycyjna województw w Polsce w 2008 r." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (22): 15-21.

Salej, A. 2006. "Wykorzystanie informatycznych aplikacji do zarządzania projektem i ryzykiem projektu." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 5:35-36.

Sapuła, R., K. Dymowska, and J. Sapuła. 2016. "Analysis of the Efficiency of the Prophylactic Rehabilitation Programme of the Polish Social Insurance Institution (ZUS) in the Opinions of Potential Insurance Beneficiaries." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 171-177.

Sapuła, R., A. Topolski, J. Sapuła, M. Idzikowski, and S. Rogowska. 2014. "Socioeconomic Status of MS Patients in the Podkarpackie Voivodship — a Pilot Study." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (1): 117-122.

Sawczuk, P. 2016. "Exemption from VAT for Training, Advisory and Related Services Provided by Subcontractors of Beneficiaries Implementing Projects Financed from the European Social Fund." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 57-64.

Sawicka, A.H. 2017. "Marketing Approaches in Planning of the Compact City." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (2): 115-127.

Sekuła, P. 2013. "Skuteczność zarządzania infrastrukturalnymi projektami liniowymi." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3): 81-90.

Sekuła, P. 2014. "Zarządzanie programami według Program Management Institute." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 147-155.

Senetra, A., M. Wasilewicz-Pszczółkowska, and E. Grzelak-Kostulska. 2015. "The European Landscape Convention as a Tool for the Protection, Management and Planning of Landscapes." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 81-88.

Seroka, K. 2018. "Sandomierskie Voivodship in the Former Poland — Political and Administrative Status." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (5): 59-68.

Sewastjanow, P., D. Ludmila, P. Figat, and M. Wargacki. 2007. "Metodologia obliczenia wielokryterialnych hierarchicznych wskaźników wyprzedzających zatrudnienie i wyniki badań na przykładzie województwa podkarpackiego." Barometr Regionalny no. 1 (7): 45-50.

Seyffert, G. 2003. "Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europa” z siedzibą w Lublinie." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 3:66-67.

Shumilin, T., and B. Tershak. 2015. "Wave Treatment of Oil Emulsions of Prykarpattya in Order to Decrease Oil Losses." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 107-110.

Sidor, M. 2007. "Oferta szkoleniowa a skuteczność pozyskania pracy przez osoby bezrobotne z perspektywy funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (10): 48-51.

Siedlecka, A. 2015. "Institutions and Organizations in the Development of Organic Farms in the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 59-65.

Skąpska, E. 2013. "Services in Eastern Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (4): 69-76.

Skica, T., U. Dzyuma-Zaremba, and J. Hady. 2015. "Klastry w polityce regionalnej." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (2): 43-55.

Skoczylas, K. 2014. "Znaczenie atmosfery miejsca przyrodniczo cennego w organizacji imprezy turystycznej. Przykład Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 133-143.

Skowronek, E., A. Tucki, and M.J. Jóźwik. 2014. "Struktura i percepcja krajobrazu turystycznego Zwierzyńca." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 61-70.

Skubiak, B. 2012. "Narzędzia aktywizacji kapitału społecznego w regionie." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 79-84.

Skubiak, B. 2013. "Potencjał twórczy i kulturowy jako element specjalizacji regionów słabo rozwiniętych." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3): 109-117.

Skubiak, B. 2016. "Innowacje społeczne w teorii i praktyce." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (1): 29-33.

Skwarek, J., and A. Łygas. 2013. "Innovative Economy and Adult Education." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (4): 65-68.

Sławiński, K., J. Trojanowska, D. Wolińska, A. Godlewska, and G. Janicki. 2016. "Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zagospodarowania terenów przyległych do węzłów komunikacyjnych na przykładzie obwodnicy miasta Lublin." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 107-115.

Sobczak, J. 2018. "Legal Status of the Voivodship Marshal in the Light of Its Functions." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (5): 69-75.

Sobolewska-Węgrzyn, B. 2012. "Zmiany aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w latach 2001–2011." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (30): 39-52.

Sobota, M., B. Jawecki, and K. Tokarczyk-Dorociak. 2012. "Aspekty prawne zmiany granic administracyjnych gmin." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (30): 31-38.

Solga, B. 2013. "Migracje powrotne w województwie opolskim. Charakter zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju regionu." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3): 99-107.

Soroka, A., D. Dąbrowski, M. Kuźmicki, and J. Żbikowski. 2012. "Wpływ organizacji pozarządowych na aktywność turystyczno-rekreacyjną osób niepełnosprawnych województwa lubelskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (27): 51-58.

Soroka, A., and A. Mazurek-Kusiak. 2014. "Corporate Social Responsibility in the Opinion of Residents of Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (1): 33-41.

Spychała, A., and S. Graja-Zwolińska. 2014. "Monitoring ruchu turystycznego w parkach narodowych." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 171-177.

Stach, E., Ł. Matoga, and A. Pawłowska. 2014. "Evaluation of Tourist Attractiveness of the Communes in Chełm County in the Context of the Development of Cross-Border Tourism." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3): 101-109.

Stachowicz, S. 2007. "Oferta szkoleniowa a skuteczność pozyskania pracy przez osoby bezrobotne z perspektywy funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (10): 55-58.

Staszewska, S. 2012. "Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego miasta." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (30): 53-68.

Steczkiewicz, P. 2006. "Podstawy prawne funkcjonowania programu EQUAL na przykładzie projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 5:46-48.

Strzelecka, A., D. Zawadzka, and A. Kurdyś-Kujawska. 2018. "Production Potential and Income of Agricultural Holdings in Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (3): 137-144.

Strzelecka, E. 2016. "The Creative Sector in Rural Areas in the Policy of Balanced Regional Development." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 15-21.

Strzelecka, E. 2018. "Concept of Resilience and Development of Small Towns and Rural Area." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (3): 121-130.

Strzelecka, E. 2018. "Network Model of Revitalization in the Cittaslow Cities of the Warmińsko-Mazurskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (3): 53-62.

Sulmicki, J. 2002. "Kryzysy walutowe a potrzeba przystąpienia Polski do strefy euro." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 1:55-63.

Surmacz, B. 2018. "City Diplomacy." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (1): 7-18.

Szafran, J. 2016. "Wdrażanie polityki spójności Unii Europejskiej w Republice Czeskiej w perspektywie programowania 2014–2020." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (1): 95-101.

Szafran, J. 2017. "Projekty hybrydowe — montaż partnerstwa publiczno-prywatnego i funduszy Unii Europejskiej w projektach rozwoju lokalnego i regionalnego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 93-99.

Szajt, M. 2017. "Sektory oparte na wiedzy a aktywność patentowa — próba określenia relacji w ujęciu statystycznym." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 15-22.

Szczepańska, M. 2018. "From the Garden-City to the Idea of Sustainable Development: a Case Study of the Garden Tri-City Near Warsaw." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (2): 81-94.

Szczepańska, M., M. Krzyżaniak, D. Świerk, M. Walerzak, and P. Urbański. 2014. "Birdwatching as a Potential Factor in the Development of Tourism and Recreation in the Region." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 27-38.

Szczęsna, J., and M. Wesołowska. 2015. "Tourism as a Chance for Development of Peripheral Rural Areas within the Eastern Part of Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 85-90.

Szczęsna, J., and P. Wojtanowicz. 2014. "The Role of National Parks in Promoting Sustainable and Responsible Tourism." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 19-25.

Szczotka, J. 2018. "Obrót materialnym nośnikiem utworu w perspektywie prawa rzeczowego i prawa autorskiego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (5): 107-120.

Szczygielski, K. 2013. "Krajobraz etniczny Polski po Narodowym Spisie Powszechnym 2011. Zróżnicowanie etniczne jako potencjalny czynnik rozwoju regionalnego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3): 33-45.

Szczygielski, K. 2014. "Społeczeństwo województwa opolskiego — główne wyzwania rozwoju regionu w aspekcie demograficznym." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 95-104.

Szewczuk-Stępień, M. 2016. "Wsparcie procesu komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 99-105.

Szewczuk-Stępień, M., and A. Walewska. 2017. "Budowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych poprzez działania B+R+I. Aspekty praktyczne." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 119-124.

Szlachta, J. 2002. "Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności Unii Europejskiej szansą dla Polski." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 2:3-13.

Szlachta, J. 2003. "Polityka spójności Unii Europejskiej po roku 2006." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 3:3-10.

Szlachta, J., W. Dziemianowicz, K. Szmigiel, and P. Nowicka. 2009. "Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (16): 17-27.

Sznajder, A.A. 2007. "Optymalizacja opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (8): 54-58.

Szul, T. 2014. "Spatial Diversity in the Share of Local Sources of Biomass in Meeting Heating Needs in the Rural Areas of Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3): 77-83.

Szul, T. 2014. "Prosumer Energy — a Benefit or Loss for Beneficiaries in the Light of the Act on Renewable Sources of Energy." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (2): 101-106.

Szul, T. 2015. "Comparison of Methods in the Definition of Home Energy Characteristics in the Context of the European Union Directives." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 73-80.

Szul, T., and K. Nęcka. 2016. "Verifying the Performance of Multiple Linear Regression in Predicting the Indicator of Mass Accumulation of Waste. The Case of Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (1): 151-158.

Szul, T., and K. Nęcka. 2016. "Methods of Estimating Waste Accumulation Rate in Rural Areas of the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 165-171.

Szwajca, D. 2017. "Zaangażowanie w rozwój lokalny jako narzędzie budowania reputacji przedsiębiorstwa." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 101-106.

Szymański, Z. 2013. "Recenzja książki Mirosława Kłuska Państwowy Bank Rolny w latach 1919–1949. Studium historyczno-prawne." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3): 143-145.

Szymura, T. 2014. "Chemical and Instrumental Testing of Cement-Based Materials Leading to the Reconstitution of Their Substrate Composition." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3): 67-75.

Szymura, T., and D. Barnat-Hunek. 2013. "Against Corrosion Caused by Moisture." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (2): 65-76.

Ślusarczyk, R. 2016. 2013. "Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession — a Review of Tax Changes." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (3): 41-49.

Świadek, A., and K. Szopik-Depczyńska. 2011. "Koniunktura a aktywność innowacyjna systemów przemysłowych w regionach Polski – modelowanie probitowe." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (25): 95-104.

Świdyńska, N. 2018. "The Attractiveness for Investments of Urban Municipalities in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (2): 71-80.

Świerk, J., and M. Mulawa. 2015. "The Balanced Scorecard for Higher Education — the Case of Maria Curie-Skłodowska University." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 169-178.

Telenga, P. 2018. "O dochodzeniu odsetek ustawowych od niewypłacalnego przedsiębiorcy po ogłoszeniu jego upadłości." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (5): 121-127.

Thier, A. 2016. "Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 195-201.

Tittinger, A. 2002. "Inkubatory przedsiębiorczości — nowe zastosowania." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 2:82-84.

Tittinger, A. 2002. "Przypadek miasta Charlotte a strategie polskich samorządów." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 1:25-34.

Tobiasz-Lis, P. 2016. "Uwarunkowania rozwoju a wizerunek miasta. Przykład Łodzi." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 85-94.

Tomanek, R. 2017. "Ocena skuteczności równoważenia mobilności na obszarach metropolitalnych za pomocą bezpłatnego transportu zbiorowego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 61-67.

Tomczyszyn, D., J. Bergier, W. Romanowicz, and Z. Kubińska. 2014. "Barriers to Professional Activity in the Opinion of the Disabled and Employers from Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (1): 99-107.

Tracz-Krupa, K. 2011. "Praktyka doskonalenia kadr administracji samorządowej w województwie opolskim — wyniki badań." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (26): 85-93.

Trojanowska, M., and K. Nęcka. 2016. "Use of Indicator Methods for the Purposes of Monitoring Sustainable Energy in the Region." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (3): 129-135.

Tucki, K. 2006. "Analiza zmian struktury i kondycji finansowej przedsiębiorstw w województwie lubelskim w latach 1999-2005." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 6:20-28.

Tucki, A. 2016. "Turystyka filmowa — wybrana problematyka badawcza." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 141-146.

Tucki, K., and J. Węgrzyn. 2008. "Procesy urbanizacyjne w województwach lubelskim i podkarpackim." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (12): 3-10.

Uramová, M., and J.T. Kollár, Miroslava. 2013. "The Current Status of Self-Governing Regions in Slovakia with Potential Prospects for Future Development." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3): 7-15.

Urbaniak, M. 2014. "Devolution in the Italian Healthcare System. The Role of Regions in Organizing Healthcare after 2001." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (1): 89-97.

Wachowska, M. 2014. "Znaczenie „bliskości” dla transferu wiedzy do regionu. Analiza cytowań patentowych." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 105-110.

Wachowska, M. 2016. "Bariery przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (1): 23-28.

Walczyk, K. 2013. "„Badania koniunktury — zwierciadło gospodarki”. Relacja z konferencji naukowej, SGH, 6–7 grudnia 2012 r." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (1): 115-117.

Walewski, M. 2008. "Sytuacja na rynku pracy w województwach lubelskim i podkarpackim i jej zmiany w latach 2000-2006 w ujęciu porównawczym (na podstawie danych jednostkowych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności — BAEL)." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (11): 3-21.

Wargacki, M. 2003. "Nastroje gospodarcze na Ścianie Wschodniej." Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy no. 3:11-12.

Wargacki, M. 2005. "Barometr nastrojów gospodarcych w województwie podkarpackim." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 1 (4): 54-58.

Warmińska, M., A. Dąbrowska, and W. Mozolewski. 2012. "Produkty regionalne narzędziem promocji turystyki na obszarach wiejskich województwa pomorskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (30): 111-118.

Warżała, R. 2014. "Business Cycle Barometer as a Method of Economic Diagnosis and Forecasts in the Case of Warmia and Mazury Region." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (1): 43-52.

Wasilewicz-Pszczółkowska, M., A. Senetra, and A. Szczepańska. 2014. "Reclamation of Degraded Land at Regional Level and Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural Purposes." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3): 51-58.

Wesołowska, M. 2011. "Migracje ludności i ich skutki w regionie peryferyjnym (na przykładzie województwa lubelskiego)." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (25): 59-65.

Wesołowska, M. 2011. "XXVII Seminarium Geograficzno-Rolnicze i Obszarów Wiejskich." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (25): 107-109.

Wesołowska, M. 2018. "Polarization of Rural Settlements in the Lubelskie Voivodship as a Result of Population Changes." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (2): 161-171.

Wieczerniak, G. 2007. "Słabe i mocne strony witryn internetowych krajowych instytucji wspierających rozwój sektora MŚP w województwie lubelskim na podstawie doswiadczeń międzynarodowych." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (9): 34-43.

Wieczerniak, G. 2007. "Załącznik 1. bezpłatne oprogramowanie wspomagające funkcjonowanie oraz zarządzanie małych i srednich przedsiębiorstw." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (9): 48-52.

Wielki, J., I. Sytnik, and A. Stopochkin. 2018. "Structural Disparities in the Polish Economy: Regional Development." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (4): 69-79.

Wielki, J., I. Sytnik, and B. Sytnik. 2017. "Biznes internetowy jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości regionalnej: współczesne modele i tendencje." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 31-37.

Wierzańska, M. 2007. "Zastosowanie formy warsztatowej w toku kształcenia kompetencji zawodowych pracownka na przykładzie projektu EQUAL." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (10): 35-38.

Więch, P., D. Bazaliński, Z. Chmiel, J. Ratajczyk, P. Januszewicz, and M. Binkowska-Bury. 2017. "Socio-Demographic Factors and Health-Oriented Behaviors of University Students in the Podkarpackie Region. Long-Term Prospective Research." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (3): 93-102.

Witkowski, P. 2009. "Polska w Porozumieniu Schengen – spostrzeżenia i opinie z pogranicza." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (16): 71-81.

Witkowski, P. 2014. "Cross-Border Cooperation Between the European Union and Neighbouring Countries. Practical Facilitations in the Form of Local Border Traffic." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (1): 7-14.

Witkowski, P. 2018. "Managing Cross-Border Movement of People and Goods in the European Union on the Example of the Road Border Crossing in Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (1): 143-150.

Witkowski, P. 2019. "The Management of Border Protection in the European Union on the Example of the Eastern Border of the Republic of Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 17 (1): 31-39.

Wojarska, M., R. Kisiel, and E. Walendzik. 2018. "Small Towns as Beneficiaries of EU Funds (the Example of Warmińsko-Mazurskie Voivodship)." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (2): 19-28.

Wojnicka, E. 2005. "Ocena popytu w gminach podkarpacia i lubelszczyzny." Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze no. 1 (4): 42-46.

Wojnicka, E. 2007. "Popytowe uwarunkowania rozwoju przedsiebiorstw na rynkach lokalnych podkarpacia i lubelszczyzny." Barometr Regionalny no. 1 (7): 71-83.

Wojnicka, E. 2007. "Upowszechnianie technologii informatycznych w wymiarze regionalnym — doświadczenia regionu Asturia w północnej Hiszpanii." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (9): 26-29.

Wojnicka, E. 2008. "Dochody osób i podmiotów prawnych na poziomie lokalnym w województwie lubelskim i podkarpackim." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (12): 11-23.

Wojnicka, E. 2009. "Regionalne zróżnicowanie szarej strefy w Polsce." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (15): 27-34.

Wojnicka, E. 2010. "Polskie województwa jako e-regiony na tle Unii Europejskiej." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (22): 23-35.

Wojnicka-Sycz, E. 2012. "Innowacyjność branż a lokalne bieguny wzrostu w województwie podkarpackim." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (27): 37-50.

Wojnicka-Sycz, E. 2013. "The Territorial Growth Pole Model as a System of Development Factors on the Example of Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (4): 7-23.

Wojnicka-Sycz, E., and P. Sycz. 2016. "The Impact of Funds from the Innovative Economy Operational Program on the R&D&I Performance of Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (3): 51-58.

Wojtowicz, D., and A. Olechnicka. 2016. "Short-Term Problems and Long-Term Oriented Policy: EU Cohesion Policy Responding to Crisis." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (3): 25-32.

Wójcik, A. 2017. "Decisions by Listed Residential Property Developers on Entering the Market Segment of Commercial Real Estate." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (2): 67-73.

Wójcik, E., and M. Słotwińska-Kanar. 2007. "Oferta szkoleniowa a skuteczność pozyskania pracy przez beneficjenta z perspektywy działania Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (10): 52-54.

Wójcik, M. 2013. "Non-agricultural economic functions of rural areas in the Łódzkie Voivodship (1999–2009)." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (2): 43-50.

Wójcik, S. 2016. "NTemporal Disaggregation of Time Series with Regularization Term." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (3): 183-188.

Wójcik, A. 2018. "Civic Budget as a Potential Source of Financing of Real Estate." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (1): 89-97.

Wróbel, G. 2007. "Ewaluacja działalności szkoleniowej dla przedsiębiorstw. Metodyka działania na wybranych przykładach." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (10): 27-34.

Wróbel, G. 2007. "Proces organizacji szkoleń. Analiza studium przypadku." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (10): 3-11.

Wróbel, G. 2007. "System informatyczny zarządzania szkoleniami w projekcie EQUAL." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (10): 12-18.

Wróbel, G., and A. Wróbel. 2007. "Szkolenia jako element kształtowania jakości zasobó ludzkich w kontekscie zasad TQM." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (10): 22-26.

Zając, M., G. Janicki, and K. Bałaga. 2016. "Wpływ procesów suburbanizacji na przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej wsi Panieńszczyna — strefa podmiejska Lublina." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 95-106.

Zaleski, J., P. Tomaszewski, and M. Zembaty. 2008. "Prognozy wpływu polityki spójności UE na gospodarki regionalne województw lubelskiego i podkarpackiego do roku 2015." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 3 (13): 17-26.

Zalewa, P., M. Sagan, B. Jóźwik, and O. Gorbaniuk. 2010. "Ocena instrumentów wspierania atrakcyjności inwestycyjnej przez przedsiębiorców podregionu chełmsko-zamojskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (22): 55-70.

Zalewska, M. 2009. "Struktury klastrowe jako czynniki kształtujące regionalną koniunkturę gospodarczą. Próba oceny na przykładzie obszarów wiejskich podregionu radomskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (18): 47-57.

Zalewska, M., and Z. Sawicka. 2016. "How to Measure the Elderly’s Quality of Life in European Rural Areas? A Look at Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (3): 79-88.

Zapotoczna, M. 2014. "Taxonomic Analysis of Spatial Diversification of Housing in Selected Countries of the European Union." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3): 85-90.

Zapotoczna, M., and J. Cymerman. 2014. "Repair and Renovation Reserve as a Tool of Commonhold Repair and Renovation Policies in Residential Properties Co-owned by Local Councils in Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3): 59-66.

Zapotoczna, M., and J. Cymerman. 2016. "Identification of Statistical Relations between Tax Policies in Voivodship Capitals and Local Housing Market Development." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (2): 173-185.

Zaród, J. 2016. "An Attempt of Delimitation of Polish Metropolitan Areas by Discriminant Analysis." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 39-47.

Zawadzka, A.K. 2018. "Accessibility of Polish and Nordic Cittaslow Towns." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (2): 47-58.

Zawrotniak, P. 2015. "The Cross-Border Transfer of Cultural Assets in the European Union." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 25-32.

Ząbecki, K. 2015. "The Developing World’s Depiction in the Battlefield and Call of Duty Video Game Series. Does It Replicate the Stereotypical Image?" Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 99-105.

Zieliński, M. 2015. "Wykorzystanie zasobów pracy a płynność rynku pracy w ujęciu regionalnym w latach 2008–2013, z elementami prognozy do roku 2020." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 67-73.

Zieliński, M. 2016. "Zmiany konkurencyjności województw w Polsce z perspektywy rynku pracy." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 81-87.

Zieliński, M. 2017. "Zmiany poziomu bezrobocia długookresowego w Polsce w ujęciu regionalnym." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 85-91.

Zieliński, M. 2018. "Increased Employment Rates and the Nature of the Economic Growth in Poland’s Voivodships" Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 16 (4): 45-51.

Zieliński, M., and I. Jonek-Kowalska. 2011. "Zmiany na regionalnych rynkach pracy w Polsce w latach 2006-2009." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (26): 15-21.

Zieliński, M., and I. Jonek-Kowalska. 2012. "Zmiany struktury zatrudnienia i produktywności a wynagrodzenia w przekroju regionalnym w latach 2005–2010." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 41-47.

Zięba, S., K. Przybylska, J. Banaś, and L. Bujoczek. 2014. "Obszary ochrony zachowawczej w parkach narodowych jako punkt odniesienia dla rozwoju zrównoważonej gospodarki leśnej." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 145-153.

Ziobrowska, J. 2015. "Strategia „Sprawne Państwo 2020” wobec współczesnych problemów sektora publicznego w Polsce." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 43-49.

Ziółek, M., M. Kozieł, and P. Czubla. 2014. "Spatial Variability of the Bioclimatic Conditions of the Roztocze National Park Based on the Example of the Cycling Path to Florianka." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 109-116.

Zwolińska-Ligaj, M. 2015. "Functional Classification of Rural Areas in the Lubelskie Voivodship Including Their Natural Values." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 67-75.

Zydroń, A., D. Kayzer, and K. Szoszkiewicz. 2014. "Czynniki różnicujące wysokość rekompensaty w przypadku uniemożliwienia korzystania z Wielkopolskiego Parku Narodowego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 165-170.

Zydroń, A., and O. Pruchlat. 2014. "Określenie społecznej wartości Wielkopolskiego Parku Narodowego metodą kosztów podróży." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (4): 155-164.

Zydroń, A., A. Zbierska, and P. Szczepański. 2015. "The Effect of Nature Conservation Legal Instruments on Spatial Management in a Commune." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (3): 97-104.

Zygmunt, A. 2014. "R&D Expenditures in Poland. Voivodship Perspective." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 13-20.

Zygmunt, A. 2015. "Family Businesses as a Determinant of Region’s Sustainable Development." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 133-138.

Zygmunt, A. 2016. "Evaluation of Innovative Undertakings with the European Union Funds. Polish Voivodships Scope." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 7-13.

Zygmunt, A., and V. Malátek. 2017. "Analiza porównawcza działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i w Czechach w latach 2006–2014." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 15 (4): 47-53.

Zygmunt, A., and M. Szewczyk. 2011. "Możliwości rozwoju branży budowlanej w województwie opolskim." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (26): 75-83.

Zygmunt, A., and M. Szewczyk. 2012. "Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw branży produkcji metalowych wyrobów gotowych Opolszczyzny w kontekście rozwoju regionu." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 65-71.

Zygmunt, A., and M. Szewczyk. 2014. "Acquisition of European Union Funds for Knowledge Transfer by Enterprises from Opolskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 81-87.

Zygmunt, A., and M. Szewczyk. 2014. "Opolskie Voivodship “Gazelle” Innovation Potential." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3): 35-41.

Zygmunt, J. 2013. "Innowacyjność przedsiębiorstw a rozwój regionu na przykładzie województwa opolskiego." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (3): 129-134.

Zygmunt, J. 2014. "Determinants of Knowledge Transfer in a Region." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2): 7-12.

Zygmunt, J. 2014. "Firms as a Component of Smart Specialisation in the Opolskie Voivodship Development Strategy." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3): 29-34.

Zygmunt, J. 2015. "Entrepreneurship as a Factor of Regional Development." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4): 119-125.

Zygmunt, J. 2016. "Enterprises and Smart Specialization in a Place-Based Approach in Poland. The Case of Polska Zachodnia Macro-Region." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 14 (4): 23-29.

Zygmunt, J., and Ł. Mach. 2011. "Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (26): 67-74.

Żarska, B., B. Fornal-Pieniak, and E. Zaraś-Januszkiewicz. 2015. "Shaping the Landscape of Rural Communes in the Aspect of Green Infrastructure Creation." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (1): 47-52.

Żuchowski, W. 2010. "Przemiany demograficzne ludności wiejskiej województwa lubelskiego w latach 2000-2008." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (22): 37-53.

Żuchowski, W. 2011. "Miasta województwa lubelskiego w latach 1995-2009." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (24): 81-85.

Żuchowski, W. 2011. "Obiekty turystyczne w województwie lubelskim w latach 2003-2009 na tle kraju." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 1 (23): 67-83.