okładka nr 1

Contents

Mieczysław Kowerski

Business tendency survey of the Lubelskie Voivodship

Barometr nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim
Pages 5-13

Jan Andreasik

Strategic analysis of a self-governing organization

Analiza strategiczna organizacji samorządowej
Pages 14-24

Adam Tittinger

A case study of Charlotte city versus strategies of the Polish self-governing bodies

Przypadek miasta Charlotte a strategie polskich samorządów
Pages 25-34

J.P.

Effective politics in the commune of Łaszczów

Łaszczów - Efektywna polityka
Pages 35-36

J.P.

An airport in Biała Podlaska

Biała Podlaska — Lotnisko
Pages 37-39

J.P.

Firlej — village's vice-head of the year 2001

Firlej — Wicewójt roku 2001
Pages 40-41

Bogdan Kawałko

Costs and benefits of Poland's integration with the EU

Koszty i korzyści integracji Polski z UE
Pages 42-46

J.P.

Biłgoraj — in harmony with the ecology

Biłgoraj — w zgodzie z ekologią
Page 47

Jerzy Pomorski

Pre-accession and aid programs for new EU members

Programy przedakcesyjne i pomocowe dla nowych członków UE
Pages 48-51

J.P.

PHARE ESC 2001 — Hetmańska bypass in Zamość

PHARE ESC 2001 - Obwodnica Hetmańska w Zamościu
Pages 52-53

B.K.

Regional EU Information Center in Zamość

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu
Page 54

Jan Sulmicki

Currency crises and the necessity of Poland's accession to the euro zone

Kryzysy walutowe a potrzeba przystąpienia Polski do strefy euro
Pages 55-63

Danuta R. Kawałko

History of money

Historia Pieniądza
Pages 64-67

Bogdan Kawałko

Money of Europe

Pieniądz Europy
Pages 68-69

WSZiA

College of Management and Public Administration in Zamość

Wyższa Szkoła Zarządania i Administracji w Zamościu
Pages 70-73