okładka nr 2

Contents

Jacek Szlachta

Structure Founds and the Cohesion Found of the European Union as a chance for Poland

Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności Unii Europejskiej szansą dla Polski
Pages 3-13

Bogdan Kawałko

Pro-European initiatives of school of higher education for Zamość and the Region

Europejskie inicjatywy wyższej uczelni dla Zamościa i regionu
Pages 14-22

Mieczysław Kowerski, Marian Wargacki

Business tendency survey of the Lubelskie Voivodship
in the second quarter of 2002

Nastroje gospodarcze w województwie lubelskim w drugim kwartale 2002 roku
Pages 23-27

Monika Pudło, Adam Tittinger

Building a local communities developmental strategy using the strategic score card as a method of measurement of local development strategy outcomes

Budowa strategii rozwoju społeczności lokalnych z wykorzystaniem strategicznej karty wyników jako metody pomiaru efektów realizacji strategii rozwoju regionalnego
Pages 28-36

Jan Andreasik

Identification of a company's intellectual capital

Identyfikacja kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Pages 37-47

Mieczysław Kowerski

Evaluation of the economic development level for districts
of the Lubelskie Voivodship

Ocena poziomu rozwoju gospodarczego powiatów województwa lubelskiego
Pages 48-57

Janusz Różycki

Local threats

Zagrożenia lokalne
Pages 58-60

Jerzy Pomorski

Investors urgently needed

Inwestorzy pilnie poszukiwani
Pages 61-66

Jerzy Pomorski

EURO on the Hetmańska Bypass in Zamość

Budowa obwodnicy Hetmańskiej w Zamościu
Pages 67-68

ZAP

Łęczna — it's not only Bogdanka

Łęczna to nie tylko Bogdanka
Pages 68-69

Bogdan Kawałko

The best in the region and in 10th place in Poland

Najlepsi w regionie i na 10 miejscu w Polsce
Pages 70-71

Jan Andreasik

Quality system in accordance with ISO 9001:2000 norms
at the College of Management and Public Administration in Zamość

System jakości zgodny z normą ISO 9001:2000 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu
Pages 72-81

Adam Tittinger

Business incubators — new applications

Inkubatory przedsiębiorczości - nowe zastosowania
Pages 82-84

Janusz Kawałko

Friendly office. Szczebrzeszyn managed consistently with ISO 9001 norms

Przyjazny urząd
Pages 85-86

Tadeusz Gburek, Łukasz Tułecki

Present condition and perspectives of cardiosurgery in the Zamojszczyzna Region

Stan obecny i perspektywy chirurgii serca na Zamojszczyźnie
Pages 87-89

Waldemar Kaźmierczak

Zamość's Municipal Services Company — a pride of the town

Zamojskie PGK chlubą miasta
Pages 90-91

ZAK

Unions of Polish towns

Unia miasteczek polskich
Page 91