okładka nr 3

Contents

Jacek Szlachta

Cohesion politics of the European Union after the year 2006

Polityka spójnosci Unii Europejskiej po roku 2006
Page 3-10

Marian Wargacki

Business tendencies in Eastern Poland

Nastroje gospodarcze na Ścianie Wschodniej
Pages 11-12

Mieczysław Kowerski

Division of the Lubelskie Voivodship into the type NUTS3 sub-regions in the light of European Union experiences

Podział województwa lubelskiego na podregiony typu NUTS 3 w świetle doświadczeń Unii Europejskiej
Pages 13-20

Bogdan Kawałko, Stefan Machowicz

The eastern Polish border as an exterior border of the European Union — selected aspects

Polska granica wschodnia zewnętrzną granicą Unii Europejskiej - wybrane aspekty
Pages 21-25

Wojciech Przegon

The Zamość Province in the face of integration with the European Union

Region zamojski wobec integracji z Unią Europejską
Pages 26-29

Mieczysław Kowerski, Dawid Długosz

Business tendencies in the Lubelskie Voivodship in the fourth quarter of 2002

Nastroje gospodarcze w województwie lubelskim w IV kwartale 2002 roku
Pages 30-34

Jan Andreasik

Assessment of a region's quality of life

Ocena jakości życia w regionie
Pages 35-39

Monika Pudło, Adam Tittinger

Project management versus an organization's efficiency

Zarządzanie projektami a efektywność organizacji
Pages 40-41

Jerzy Pomorski

Creating the development strategy for the city of Krasnystaw in accordance with the (ZOPP) Target Oriented Project Planning method

Budowa strategii rozwoju miasta Krasnystaw według metody ZOPP
Pages 48-50

Mieczysław Kowerski

Information about districts and commons of the Lubelskie Voivodships
in the year 2001

Informacje o powiatach i gminach województwa lubelskiego w 2001 roku
Page 51

Piotr Borowski

Some of the aspects of unemployment structure research in the districts
of the Lubelskie Voivodship

Niektóre aspekty badania struktur bezrobocia powiatów województwa lubelskiego
Pages 52-57

Mieczysław Kowerski

We are living longer and longer

Żyjemy coraz dłużej
Pages 58-61

Tadeusz Gburek, Łukasz Tułecki

Challenges facing cardiosurgery in Zamość considering epidemiology of circulatory system diseases

Wyzwania zamojskiej kardiochirurgii wobec epidemiologii chorób układu krążenia
Pages 62-65

Grażyna Seyffert

European Center for Integration and Self-Government Cooperation
“House of Europe” in Lublin

Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europa‟
z siedzibą w Lublinie
Pages 66-71

Jerzy Pomorski

Plans for building airports in the Lubelskie Voivodship — evaluation attempt

Projekty budowy lotnisk w województwie lubelskim — próba oceny
Pages 68-71

Danuta Kawałko

Agrarian Society of Hrubieszów

Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie
Pages 72-80