okładka nr 4

Contents

Jan Andreasik

Introduction

Page 1

Bogdan Kawałko

System of counteracting the rise of unemployment in poorly urbanized areas

System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych, Pages 2-8

Michał Górzyński

Transnational partnership Pent@point

Partnerstwo ponadnarodowe PENT@POINT
Pages 9-10

Edward Nowak

Ability of a economic entity for continuing a business in the light of accounting standards

Zdolność jednostki gospodaczej do kontynuowania działalności w świetle norm rachunkowości
Pages 11-14

Jan Andreasik

Classification of method for prognostication of a companies' insolvency threat

Klasyfikacja metod prognozowania stanu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw
Pages 15-22

Mieczysław Kowerski

Economic potential of the Podkarpackie and Lubelskie Voivodships

Potencjał gospodarczy województw podkarpackiego i lubelskiego
Pages 28-32

Mieczysław Kowerski

Changes in the Lubelskie Voivodship’s business tendencies during the years 2001-2004

Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w latach 2001-2004
Pages 33-41

Elżbieta Wojnicka

Evaluation of the demand in the commons of Podkarpacie and Lubelszczyzna

Ocena popytu w gminach podkarpacia i lubelszczyzny
Pages 42-46

Jan Andreasik, Andrzej Salej

Classification of variable forecasting models for companies’
threats of bankruptcy

Klasyfikacja zmiennych modeli prognozowania stanu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw
Pages 47-53

Marian Wargacki

Business tendency survey of the Podkarpackie Voivodship

Barometr nastrojów gospodarczych w województwie podkarpackim
Pages 54-58

Dawid Długos

Evaluation of demand for training in the Lubelskie and Podkarpackie Voivodships

Ocena zapotrzebowania na szkolenia w województwach lubelskim i podkarpackim
Pages 59-60