okładka nr 6

Contents

Mieczysław Kowerski

The concept of research of small and medium-sized companies in the “System of counteracting the rise of unemployment in the poorly urbanized areas” project

Koncepcja badań sektora małych i średnich przedsiębiorstw w projekcie „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”
Pages 1-5

Jan Andreasik

The system of evaluating a company’s condition using multi-criteria decision making methods

System oceny kondycji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod wielokryterialnego podejmowania decyzji
Pages 6-19

Kazimierz Tucki

An analysis of changes in the structure and financial condition of companies in the Lubelskie Voivodship during the years 1999-2005

Analiza zmian struktury i kondycji finansowej przedsiębiorstw w województwie lubelskim w latach 1999-2005
Pages 20-28

Marek Cierpiał-Wolan

An analysis of changes in the structure and financial condition of companies in the Podkarpackie Voivodship during the years 1999-2005

Analiza zmian struktury i kondycji finansowej przedsiębiorstw w województwie podkarpackim w latach 1999-2005
Pages 29-34

Edward Nowak

Proposals of variables for the evaluation of the economic and financial condition of companies

Propozycje zmiennych oceniających kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw
Pages 35-41

Mieczysław Kowerski, Andrzej Salej, Beata Ćwierz

The description of small and medium-sized companies in the Lubelskie and Podkarpackie Voivodships in the year 2004

Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim
Pages 42-51

Krzysztof Jajuga

Statistical models of early warning — formal methods

Statystyczne modele oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Metody formalne
Pages 52-55

Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Dawid Długosz

The use of logit micro-macro models for the modeling and prognosis of companies' condition

Zastosowanie logitowych modeli mikro-makro do prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
Pages 56-66

Andrzej Burda

Forecasting the economic and financial condition of companies
with the use of artificial neural networks

Prognozowanie kondycji przedsiębiorstw z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
Pages 67-75

Andrzej Bożek

Forecasting the economic and financial condition of companies
with the use of decision trees

Prognozowanie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem drzew decyzyjnych
Pages 76-81

Barbara Kuczmowska

Forecasting the economic and financial condition of companies
with the use of Bayesian networks

Prognozowanie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem sieci przekonań Bayesa
Pages 82-87

Jarosław Sachajko

Applying a system of rules based on the rough set theory for building a prognostic model for determining economic and financial conditions

Prognozowanie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych
Pages 88-94

Małgorzata Kasjaniuk

Applying discriminant analysis for the modeling and forecasting of companies' condition

Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do modelowania i prognozowania kondycji przedsiębiorstw
Pages 95-100

Zbigniew Omiotek

Methods of quality grading for models forecasting the economic and financial condition of companies

Analiza porównawcza modeli oceny kondycji przedsiębiorstw
Pages 101-104