okładka nr 7

Contents

Tadeusz Pomianek

Introduction

Page 1

Rafał Antczak, Małgorzata Antczak, Katarzyna Piętka, Andrzej Cylwik

Macro and mezoeconomic research concepts in the “System of counteracting the rise of unemployment in poorly urbanized areas” project

Koncepcja badań makro- i mezoekonomicznych w projekcie „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”
Pages 3-12

Maria Drozdowicz-Bieć, Robert Pater, Marian Wargacki

The identification of changes in the labor market with the help
of a job offers barometer

Identyfikacja zmian rynku pracy za pomocą barometru ofert pracy
Pages 13-21

Mieczysław Kowerski

Business tendency surveys methodology with regards to entrepreneurs
of the Lubelskie Voivodship

Metodologia badań nastrojów gospodarczych przedsiębiorców województwa lubelskiego
Pages 22-32

Maria Drozdowicz-Bieć, Robert Pater, Marian Wargacki

The construction of leading indicators for regional labor markets

Konstrukcja wskaźników wyprzedzających dla regionalnych rynków pracy
Pages 33-44

Paweł Sewastianow, Ludmiła Dymowa, Paweł Figat, Marian Wargacki

The methodology of calculating multi-criteria hierarchical leading employment indicators, and the research results based on the example of the Podkarpackie Voivodship

Metodologia obliczenia wielokryterialnych hierarchicznych wskaźników wyprzedzających zatrudnienie i wyniki badań na przykładzie województwa podkarpackiego
Pages 45-50

Mieczysław Kowerski, Dawid Długosz, Jarosław Bielak

The changes in the Lubelskie Voivodship’s economic sentiments
in the third quarter of 2006

Zamiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w III kwartale 2006 roku
Pages 51-57

Danuta Biernat, Piotr Kocaj, Daniel Szydło

The analysis of the labor market condition in the Podkarpackie Voivodship
in the year 2005

Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2005 roku
Pages 58-70

Elżbieta Wojnicka

The demand conditionings of companies’ development in the local markets
of Pokarpacie and Lubelszczyzna Regions

Popytowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw na rynkach lokalnych podkarpacia i lubelszczyzny
Pages 71-83

Robert Pater

The modeling of incomes for companies and households

Modelowanie dochodów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
Pages 84-95