okładka nr 11

Contents

Andrzej Cylwik

Introduction

Page 1

Mateusz Walewski

The situation of employment market in the Lubelskie and Podkarpackie Voivodeships and its changes from the comparative perspective during the years 2000-2006. (Based on individual data from the Research on Population’s Economic Activity — BAEL)

Sytuacja na rynku pracy w województwach lubelskim i podkarpackim i jej zmiany w latach 2000-2006 w ujęciu porównawczym. (Na podstawie danych jednostkowych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności — BAEL)
Pages 3-22

Małgorzata Antczak, Katarzyna Piętka, Agnieszka Sowa

The situation of employment market in the Lubelskie and Podkarpackie Voivodeships and its changes form the comparative perspective during the years 2000-2006 (based on individual data form the Research on Population’s Economic Activity — BAEL). A cross-sectional analysis of the economy and employment market in the Lubelskie i Podkarpackie Regions. An assessment of changes during the years 2005-2007 and the perspectives for the years 2008-2009.

Sytacja na rynku pracy w województwach lubelskim i podkarpackim i jej zmiany w latach 2000-2006 w ujęciu porównawczym (na podstawie danych jednostkowych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności — BAEL). Analiza przekrojowa gospodarki i rynku pracy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ocena zmian w latach 2005-2007 oraz perspektywy na lata 2008-2009.
Pages 23-89