okładka nr 12

Contents

Kazimierz Tucki, Jan Węgrzyn

Urbanization processes in the Lubelskie and Podkarpackie Voivodeships

Procesy urbanizacyjne w województwach lubelskim i podkarpackim
Pages 3-10

Elżbieta Wojnicka

The income of people and legal subjects on the local level in the Lubelskie and Podkarpackie Voivodeships

Dochody osób i podmiotów prawnych na poziomie lokalnym w województwie lubelskim i podkarpackim
Pages 11-23

Piotr Klimczak

The consumer economic situation on the local level in the Lubelskie and Podkarpackie Voivodeships

Koniunktura konsumencka na poziomie lokalnym w województwie lubelskim i podkarpackim
Pages 25-29

Robert Pater

The classification of districts of the Lubelskie and Podkarpackie Voivodeships in terms of economic climate

Klasyfikacja gmin województw lubelskiego i podkarpackiego pod względem klimatu koniunktury
Pages 31-46

Mieczysław Kowerski

The economic moods of entrepreneurs and consumers of the Lubelskie Dictrict. Tendencies, determinants, forecasts

Nastroje gospodarcze przedsiębiorców i konsumentów województwa lubelskiego. Tendencje, determinanty, prognozy
Pages 47-55

Jarosław Bielak

The employment market forecasting method with usage of advance indicators

Metoda prognozowania rynku pracy z wykorzystaniem wskaźników wyprzedzających
Pages 57-64

Edward Nowak

Accounting as a source of information about the financial condition of enterprises during the process of rating for bankruptcy risk

Rachunkowość jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w ocenie zagrożenia upadłością
Pages 65-72

Jan Andreasik

The economic condition forecasting system for small enterprises

System prognozowania kondycji ekonomicznej małych przedsiębiorstw
Pages 73-84

Marek Cierpiał-Wolan

Changes in the financial condition of medium enterprises in the Lubelskie and Podkarpackie Voivideships during the years 2006-2007

Zmiany kondycji finansowej średnich przedsiębiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w latach 2006-2007
Pages 85-92

Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Dawid Długosz

Changes in the financial condition of small enterprises in the Lubelskie Voivodeship during the years 2000-2006

Zmiany w kondycji finansowej małych przedsiębiorstw w województwie lubelskim w latach  2000-2006
Pages 93-107

Andrzej Burda, Barbara Kuczmowska

The analysis of  the quality of prediction of economical and financial condition of  small and medium enterprises by using artificial neural networks units

Analiza jakości predykcji stanu ekonomiczo-finansowego małych i średnich przedsiębiorstw przy pomocy zespołów sztucznych sieci neuronowych
Pages 109-114

Zbigniew Omiote

A comparative analysis of quality of economic and financial condition forecasting models of the enterprises in the Lubelskie and Podkarpackie Voivodeshpis

Analiza porównawcza jakości modeli prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw woj. lubelskiego i podkarpackiego
Pages 115-123