Kolegium Redakcyjne

Redaktor Naczelny

prof. Mieczysław Kowerski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
curriculum vitae

Redaktorzy tematyczni

dr inż. Jan Andreasik

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
(badania operacyjne, teoria systemów, zarządzanie projektami)

dr inż. Andrzej Burda

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
(inżynieria wiedzy)

prof. Waldemar Gorzym-Wilkowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
(geografia ekonomiczna, gospodarka przestrzenna)

prof. Andrzej Miszczuk

Uniwersytet Warszawski
(rozwój lokalny i regionalny, polityka regionalna, współpraca transgraniczna, samorząd terytorialny)

dr hab. Wojciech Orłowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
(prawo i administracja)

dr Robert Pater

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
(koniunktura gospodarcza, rynek pracy)

dr Henryk Ponikowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
(ekonometria, polityka regionalna, statystyka, analiza statystyczno-ekonomiczna w planowaniu przestrzennym, zastosowanie technik komputerowych w planowaniu przestrzennym)

prof. Elżbieta Wojnicka-Sycz

Uniwersytet Gdański
(ekonomia innowacji, ekonomia międzynarodowa, integracja europejska, polityka rozwoju regionalnego)

Redaktor statystyczny

dr Marek Cierpiał-Wolan

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Redaktorzy językowi

Piotr Linek

(j. polski)

Catherine Lockhead

(j. angielski)

Sekretarz Redakcji

Jarosław Bielak