Recenzenci współpracujący z kwartalnikiem

Recenzenci numerów 1-4 (2017)

dr Małgorzata Adamska

Politechnika Opolska, Polska

prof. Henryk Brandenburg

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

prof. Peter Čuka

Uniwersytet Śląski w Opawie, Czechy

prof. Andrzej Cwynar

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska

prof. Jarosław Dawidek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

dr Ewa Gałecka-Burdziak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

prof. Janusz Grabara

Politechnika Częstochowska, Polska

prof. Andrzej Graczyk

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

prof. Piotr Gradziuk

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie, Polska

prof. Marian Harasimiuk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

dr Anna Jasińska-Biliczak

Politechnika Opolska, Polska

dr Krzysztof Kałamucki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

dr Anna Kasprzak-Czelej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

prof. Tomasz Komornicki

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polska

prof. Barbara Kryk

Uniwersytet Szczeciński, Polska

dr Bartłomiej Kwiatkowski

Politechnika Lubelska, Polska

dr Anna Lewandowska

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska

dr Łukasz Mach

Politechnika Opolska, Polska

prof. Krzysztof Malik

Politechnika Opolska, Polska

prof. Krzysztof Marczewski

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska

prof. Renata Marks-Bielska

Uniwesytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

prof. Andrzej Miszczuk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

prof. Artur Myna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

dr Łukasz Nazarko

Politechnika Białostocka, Polska

dr Zbigniew Omiotek

Politechnika Lubelska, Polska

prof. Krzysztof Pancerz

Uniwersytet Rzeszowski, Polska

dr Natalia Przesmycka

Politechnika Lubelska, Polska

dr Anita Richert-Kaźmierska

Politechnika Gdańska, Polska

prof. Kazimierz Szczygielski

Politechnika Opolska, Polska

dr Marzena Szewczuk-Stępień

Politechnika Opolska, Polska

dr Tomasz Szul

Politechnika Krakowska, Polska

prof. Roman Szul

Uniwersytet Warszawski, Polska

prof. Janusz Wielki

Politechnika Opolska, Polska

dr Elżbieta Wrońska-Bukalska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

prof. Mariusz Zieliński

Politechnika Opolska, Polska
 
Recenzenci numerów 1-4 (2016)
pokaż/ukryj
 
Recenzenci numerów 1-4 (2015)
pokaż/ukryj
 
Recenzenci numerów 1-4 (2014)
pokaż/ukryj
 
Recenzenci numerów 1-4 (2013)
pokaż/ukryj
 
Recenzenci numerów 27–30 (2012)
pokaż/ukryj
 
Recenzenci numerów 23–26 (2011)
pokaż/ukryj
 
Recenzenci numerów 19–22 (2010)
pokaż/ukryj
 
Recenzenci numerów 15–18 (2009)
pokaż/ukryj
 
Recenzenci numerów 11–14 (2008)
pokaż/ukryj
 
Recenzenci numerów 7–10 (2007)
pokaż/ukryj