Recenzenci współpracujący z kwartalnikiem

Recenzenci numerów 15–18 (2009)

prof. Maria Drozdowicz-Bieć

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

prof. Ryszard Orłowski

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Polska

prof. Stanisław Paszczyński

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska

prof. Józef Dziechciarz

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

prof. Andrzej Miszczuk

Uniwersytet Warszawski, Polska
 
Recenzenci numerów 19–22 (2010)

prof. Maria Drozdowicz-Bieć

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

prof. Józef Dziechciarz

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

prof. Mieczysław L. Owoc

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

prof. Ryszard Orłowski

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Polska

prof. Paweł Garbacz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

prof. Edward Nowak

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

prof. Andrzej Miszczuk

Uniwersytet Warszawski, Polska

prof. Jacek Szlachta

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

prof. Franciszek Grabowski

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Polska

dr Krzysztof Pancerz

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska

dr Henryk Ponikowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

prof. Stanisław Ślusarczyk

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska
 
Recenzenci numerów 23–26 (2011)

prof. Elżbieta Adamowicz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

prof. Maria Drozdowicz-Bieć

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

dr Łukasz Dymek

Politechnika Opolska, Polska

prof. Franciszek Grabowski

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Polska

prof. Bogusław M. Kaszewski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

prof. Roman Kulikowski

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN, Polska

prof. Krzysztof Malik

Politechnika Opolska, Polska

prof. Andrzej Miszczuk

Uniwersytet Warszawski, Polska

prof. Jacek Szlachta

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

prof. Stanisław Ślusarczyk

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska

prof. Dorota Turska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 
Recenzenci numerów 27–30 (2012)

prof. Neil Adams

Uniwersytet London South Bank, Wielka Brytania

dr Małgorzata Adamska

Politechnika Opolska, Polska

prof. Peter Čuka

Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja

prof. Andrzej Cwynar

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska

prof. Ryszard Cymerman

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

prof. Myroslav Dnistrianskyy

Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki, Ukraina

dr Łukasz Dymek

Politechnika Opolska, Polska

prof. Joachim Foltys

Politechnika Opolska, Polska

dr Piotr Gradziuk

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska

dr Marta Gwiaździńska-Goraj

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

prof. Krystian Heffner

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

prof. Zdzisław Hippe

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska

dr Brygida Klemens

Politechnika Opolska, Polska

prof. Tomasz Komornicki

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN, Polska

prof. Marta Malska

Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki, Ukraina

prof. Andrzej Miszczuk

Uniwersytet Warszawski, Polska

prof. Andrzej Nowak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

prof. Wojciech Orłowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

dr Krzysztof Pancerz

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska

prof. Zbigniew Pastuszak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

dr inż. Adam Senetra

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

dr Marzena Szewczuk-Stępień

Politechnika Opolska, Polska

prof. Stanisław Ślusarczyk

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska

dr Marcin Wójcik

Uniwersytet Łódzki, Polska
 
Recenzenci numerów 1-4 (2013)

prof. Maria Bernat

Politechnika Opolska, Polska

dr Jarosław Bubiło

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

dr Jarosław Burian

Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy

prof. Ryszard Cymerman

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

prof. Peter Čuka

Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja

dr Łukasz Dymek

Politechnika Opolska, Polska

prof. Yevhen Dzis

Narodowy Uniwersytet Medyczny we Lwowie, Ukraina

prof. Joachim Foltys

Politechnika Opolska, Polska

prof. Janusz Hryniewicz

Uniwersytet Warszawski, Polska

prof. Petro Husak

Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesii Ukrainki, Ukraina

dr Brygida Klemens

Politechnika Opolska, Polska

prof. Marek Kozak

Uniwersytet Warszawski, Polska

dr Anna Lewandowska

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska

prof. Marta Malska

Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki, Ukraina

prof. Krzysztof Marczewski

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Polska

dr Artur Myna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

dr Anastasiia Oleshchenko

DIPROMISTO, Ukraina

prof. Wojciech Orłowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

prof. Tadeusz Palmowski

Uniwersytet Gdański, Polska

dr inż. Krzysztof Pancerz

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Polska

prof. Bonawentura Maciej Pawlicki

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Polska

dr Dorota Schreiber-Kurpiers

Politechnika Opolska, Polska

prof. Khrystyna Sobol

Politechnika Lwowska, Ukraina

dr Brygida Solga

Politechnika Opolska, Polska

dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień

Politechnika Opolska, Polska

prof. Roman Szul

Uniwersytet Warszawski, Polska

prof. Stanisław Ślusarczyk

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska

prof. Zbigniew Wasąg

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska