"Barometr Reginalny" w internetowych bazach czasopism

 

CEEOL

 

CEJSH

 

ceon

 

pol-index

 

BazEkon

 

IndexCopernicus

 

e-publikacje

 

Cabell's International