"Barometr Reginalny" w internetowych bazach czasopism

 

CEJSH

 

BazEkon

 

IndexCopernicus

 

e-publikacje

 

Cabell's International