okładka nr 1Reforma ustrojowa państwa stworzyła warunki do prowadzenia w Polsce aktywnej polityki regionalnej. Sprzyja temu także proces integracji europejskiej. Jednak jak te możliwości zostaną wykorzystane w naszych powiatach, miastach i gminach zależy w istotnym zakresie od naszej wiedzy i od jakości naszych działań. Lubelszczyzna, będąca najbiedniejszym województwem Polski, musi szczególnie umiejętnie wykorzystywać własne zasoby i potencjalnie dostępne środki zewnętrzne.
Pismo „Barometr Regionalny” będzie pokazywało jak skutecznie podejmować wyzwania i rozwiązywać problemy, przed którymi stoją nasze regiony. Przedstawione w tym numerze teksty dotyczą m.in. stanu koniunktury gospodarczej województwa lubelskiego, technik analizy strategicznej organizacji samorządowych, korzyści i kosztów przystąpienia Polski do UE oraz przystąpienia Polski do strefy euro.
prof. dr hab. Jacek Szlachta

 

Spis treści

Mieczysław Kowerski

Barometr nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim

Jan Andreasik

Analiza strategiczna organizacji samorządowej

Adam Tittinger

Przypadek miasta Charlotte a strategie polskich samorządów

Oprac. J. P.

Łaszczów - Efektywna polityka

Oprac. J. P.

Biała Podlaska - Lotnisko

Oprac. J. P.

Firlej - Wicewójt roku 2001

Bogdan Kawałko

Koszty i korzyści integracji Polski z UE

Oprac. J. P.

Biłgoraj - W zgodzie z ekologią

Jerzy Pomorski

Programy przedakcesyjne i pomocowe dla nowych członków UE

Oprac. J. P.

PHARE ESC 2001 - Obwodnica Hetmańska w Zamościu

Oprac B. K.

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu

Jan Sulmicki

Kryzysy walutowe a potrzeba przystąpienia Polski do strefy euro

Danuta R. Kawałko

Historia Pieniądza

Bogdan Kawałko

Pieniądz Europy

Oprac. własne WSZiA

Wyższa Szkoła Zarządania i Administracji w Zamościu