okładka nr 2Kolejny numer czasopisma „Barometr Regionalny” ukazuje się przed grudniowym szczytem 15 w Kopenhadze, na którym Polska ma zostać oficjalnie zaproszona do Unii Europejskiej. Profesor Jacek Szlachta prezentuje Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Unii Europejskiej jako szanse dla Polski. Dyrektor Centrum Badawczo-Szkoleniowego naszej uczelni – Bogdan Kawałko – omawia europejskie inicjatywy Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji.
Wśród artykułów naszego pisma znajduje się kolejny raport z badań nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w II kwartale 2000 roku. Ponadto prezentujemy metody planowania strategicznego. Eksperci omawiają zastosowanie metody balanced scorecard oraz definicje pojęcia „kapitału intelektualnego” przedsiębiorstw. Metody te są istotne w procesie projektowania strategii podmiotów gospodarczych i organizacji samorządowych.
Wyrażamy nadzieję, że kwartalnik „Barometr Regionalny” będzie jednym z narzędzi kształtowania innowacyjności, aktywności, ekonomicznego myślenia, działań na rzecz poprawy konkurencyjności gospodarki naszego regionu.
dr inż. Jan Andreasik

 

Spis treści

Jacek Szlachta

Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności Unii Europejskiej szansą dla Polski

Bogdan Kawałko

Europejskie inicjatywy wyższej uczelni dla Zamościa i regionu

Mieczysław Kowerski, Marian Wargacki

Nastroje gospodarcze w województwie lubelskim w drugim kwartale 2002 roku

Monika Pudło, Adam Tittinger

Budowa strategii rozwoju społeczności lokalnych z wykorzystaniem strategicznej karty wyników jako metody pomiaru efektów realizacji strategii rozwoju regionalnego

Jan Andreasik

Identyfikacja kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

Mieczysław Kowerski

Ocena poziomu rozwoju gospodarczego powiatów województwa lubelskiego

Janusz Różycki

Zagrożenia lokalne

Jerzy Pomorski

Inwestorzy pilnie poszukiwani

Oprac. Jerzy Pomorski

Budowa obwodnicy Hetmańskiej w Zamościu

Oprac. ZAP

Łęczna to nie tylko Bogdanka

Bogdan Kawałko

Najlepsi w regionie i na 10 miejscu w Polsce

Jan Andreasik

System jakości zgodny z normą ISO 9001:2000 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu

Adam Tittinger

Inkubatory przedsiębiorczości - nowe zastosowania

Janusz Kawałko

Przyjazny urząd

Tadeusz Gburek, Łukasz Tułecki

Stan obecny i perspektywy chirurgii serca na Zamojszczyźnie

Waldemar Kaźmierczak

Zamojskie PGK chlubą miasta

Oprac. ZAK

Unia miasteczek polskich