okładka nr 3Przedstawiamy kolejny numer naszego kwartalnika, mając nadzieję, że będzie zawierał interesujące dla Państwa treści. Jak zawsze dużo odniesień dotyczy Unii Europejskiej oraz rozwoju województwa lubelskiego. W Unii Europejskiej trwają intensywne prace nad Agendą 2007 - przedstawiamy najważniejsze wątki dyskusji na ten temat. Regiony NUTS mają kluczowe znaczenie dla polityki strukturalnej UE, dlatego analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej w podregionach tylu NUTS3 województwa lubelskiego jest istotna. Po 1 maja 2004 roku Polska granica wschodnia stanie się zewnętrzną granicą UE, co ma niebagatelne znaczenie dla uwarunkowań rozwojowych Polski Wschodniej.
Region zamojski stoi tak jak inne obszary kraju wobec różnorodnych wyzwań integracyjnych, część z nich ma specyficzny charakter. Badań koniunktury, prowadzonych według metodologii Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, dotyczą dwa teksty odnoszące się do trzech województw ściany wschodniej oraz szerzej do samego województwa lubelskiego.
Teksty o istotnych walorach metodycznych odnoszą się do oceny jakości życia w regionie, zarządzania projektami w relacji do efektywności organizacji oraz budowy strategii rozwoju miasta Krasnystaw. Ten numer kwartalnika zawiera także teksty dotyczące różnych aspektów gospodarki i życia województwa lubelskiego.
prof. dr hab. Jacek Szlachta

 

Spis treści

Jacek Szlacha

Polityka spójnosci Unii Europejskiej po roku 2006

Marian Wargacki

Nastroje gospodarcze na Ścianie Wschodniej

Mieczysław Kowerski

Podział województwa lubelskiego na podregiony typu NUTS 3 w świetle doświadczeń Unii Europejskiej

Bogdan Kawałko, Stefan Machowicz

Polska granica wschodnia zewnętrzną granicą Unii Europejskiej - wybrane aspekty

Wojciech Przegon

Region zamojski wobec integracji z Unią Europejską

Mieczysław Kowerski, Dawid Długosz

Nastroje gospodarcze w województwie lubelskim w IV kwartale 2002 roku

Jan Andreasik

Ocena jakości życia w regionie

Monika Pudło, Adam Tittinger

Zarządzanie projektami a efektywność organizacji

Oprac. Jerzy Pomorski

Budowa strategii rozwoju miasta Krasnystaw według metody ZOPP

Mieczysław Kowerski

Informacje o powiatach i gminach województwa lubelskiego w 2001 roku

Piotr Borowski

Niektóre aspekty badania struktur bezrobocia powiatów województwa lubelskiego

Mieczysław Kowerski

Żyjemy coraz dłużej

Tadeusz Gburek, Łukasz Tułecki

Wyzwania zamojskiej kardiochirurgii wobec epidemiologii chorób układu krążenia

Grażyna Seyffert

Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom Europa" z siedzibą w Lublinie

Jerzy Pomorski

Projekty budowy lotnisk w województwie lubelskim - próba oceny

Danuta R. Kawałko

Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie