okładka nr 4W ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu została liderem projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”, który swoim zasięgiem obejmuje województwa lubelskie i podkarpackie. Projekt powstał przy współpracy partnerów, tj. CASE-Doradcy Sp. z o.o. w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Dla przybliżenia celów i zadań projektu zawartość merytoryczna niniejszego wydania „Barometru Regionalnego” poświęcona jest omówieniu założeń metodologicznych, metodom badawczym, prezentacji programu EQUAL oraz jego kontekstu europejskiego i krajowego, a przewidzianego do wdrożenia w regionie lubelskim i podkarpackim. Zakładamy, że kolejne edycje pisma będą zawierały oceny oraz pełny opis przebiegu realizacji projektu, jak również prezentację osiąganych rezultatów.
Pismo ma charakter otwarty, a na jego łamach jest miejsce zarówno na dyskusje i polemiki, jak również na prezentacje autorskich koncepcji i przemyśleń związanych z projektem, w tym także dla problematyki i wymiany doświadczeń związanych z rozwojem regionalnym w Polsce i całej Unii Europejskiej.
dr inż. Jan Andreasik

 

Spis treści

Bogdan Kawałko

System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych

pełny tekst »

Michał Górzyński

Partnerstwo ponadnarodowe PENT@POINT

pełny tekst »

Edward Nowak

Zdolność jednostki gospodaczej do kontynuowania działalności w świetle norm rachunkowości

pełny tekst »

Jan Andreasik

Klasyfikacja metod prognozowania stanu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw

pełny tekst »

Mieczysław Kowerski

Potencjał gospodarczy województw podkarpackiego i lubelskiego

pełny tekst »

Mieczysław Kowerski

Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w latach 2001-2004

pełny tekst »

Elżbieta Wojnicka

Ocena popytu w gminach podkarpacia i lubelszczyzny

pełny tekst »

Jan Andreasik, Andrzej Salej

Klasyfikacja zmiennych modeli prognozowania stanu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw

pełny tekst »

Marian Wargacki

Barometr nastrojów gospodarczych w województwie podkarpackim

pełny tekst »

Dawid Długosz

Ocena zapotrzebowania na szkolenia w województwach lubelskim i podkarpackim

pełny tekst »