okładka nr 5W maju 2006 opublikowany został kolejny numer pisma „Barometr Regionalny”, które tematycznie poświęcone jest projektowi „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”, realizowanemu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Zawartość merytoryczna niniejszego wydania poświęcona jest przedstawieniu założeń metodologicznych wykorzystywanych w trakcie przygotowywania, a następnie realizacji projektu, charakterystyce podejmowanych działań oraz zaprezentowaniu wypracowanej formuły współpracy w ramach Partnerstwa Krajowego i Ponadnarodowego.
Dodatkowo na łamach wydawnictwa poruszone zostały zagadnienia związane z wymogami proceduralnymi w zakresie przeprowadzania oceny zewnętrznej projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zaprezentowano także podstawy prawne funkcjonowania Programu EQUAL.

 

Spis treści

Jan Andreasik

„System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” — misja projektu

pełny tekst »

Jan Andreasik

Identyfikacja problemów w strategicznym zarządzaniu projektem

pełny tekst »

Bogusław Klimczuk

Formułowanie celów w metodzie Project Cycle Management na przykładzie realizacji projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia
na terenach słabo zurbanizowanych”

pełny tekst »

Piotr Cieślak

Matryca logiczna jako narzędzie strukturalizacji problemów, celów i zadań projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach
słabo zurbanizowanych”

pełny tekst »

Mieczysław Kowerski

Opis zadań projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia
na terenach słabo zurbanizowanych”

pełny tekst »

Michał Górzyński

Partnerstwo ponadnarodowe PENT@POINT

pełny tekst »

Andrzej Salej

Wykorzystanie informatycznych aplikacji do zarządzania projektem
i ryzykiem projektu

pełny tekst »

Bogdan Kawałko

Ocena projektu — wnioski z audytu wewnętrznego

pełny tekst »

Piotr Steczkiewicz

Podstawy prawne funkcjonowania programu EQUAL na przykładzie projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”

pełny tekst »

Katarzyna Pyrsak

Rola instytucji otoczenia biznesu w tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju

pełny tekst »