okładka nr 6W październiku 2006 opublikowany został szósty numer pisma społeczno-gospodarczego „Barometr regionalny”.
Zawartość merytoryczna wydawnictwa publikowanego w ramach projektu EQUAL „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” ukierunkowana została tym razem na szczegółowe przedstawienie przygotowywanych w ramach projektu modeli badawczych wykorzystywanych do oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Autorzy opracowań zaprezentowali zarówno metodologię badań jak również wyniki przeprowadzanych obliczeń.
Dodatkowo na łamach wydawnictwa przedstawiono analizę zmian struktury i kondycji finansowej przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze realizacji projektu (województwo lubelskie i podkarpackie). Uzupełnieniem przeglądu zaproponowanych metod badawczych było zaprezentowanie wykorzystywanych narzędzi oraz wyników analizy porównawczej modeli oceny kondycji przedsiębiorstw.

 

Spis treści

Mieczysław Kowerski

Koncepcja badań sektora małych i średnich przedsiębiorstw w projekcie „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”

pełny tekst »

Jan Andreasik

System oceny kondycji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod wielokryterialnego podejmowania decyzji

pełny tekst »

Kazimierz Tucki

Analiza zmian struktury i kondycji finansowej przedsiębiorstw w województwie lubelskim w latach 1999-2005

pełny tekst »

Marek Cierpiał-Wolan

Analiza zmian struktury i kondycji finansowej przedsiębiorstw w województwie podkarpackim w latach 1999-2005

pełny tekst »

Edward Nowak

Propozycje zmiennych oceniających kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw

pełny tekst »

Mieczysław Kowerski, Andrzej Salej, Beata Ćwierz

Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim

pełny tekst »

Krzysztof Jajuga

Statystyczne modele oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Metody formalne

pełny tekst »

Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Dawid Długosz

Zastosowanie logitowych modeli mikro-makro do prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw

pełny tekst »

Andrzej Burda

Prognozowanie kondycji przedsiębiorstw z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych

pełny tekst »

Andrzej Bożek

Prognozowanie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem drzew decyzyjnych

pełny tekst »

Barbara Kuczmowska

Prognozowanie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem sieci przekonań Bayesa

pełny tekst »

Jarosław Sachajko

Prognozowanie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych

pełny tekst »

Małgorzata Kasjaniuk

Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do modelowania i prognozowania kondycji przedsiębiorstw

pełny tekst »

Zbigniew Omiotek

Analiza porównawcza modeli oceny kondycji przedsiębiorstw

pełny tekst »