okładka nr 7W bieżącym zeszycie „Barometru Regionalnego” prezentowane są artykuły podsumowujące wyniki badań, mających na celu określenie koniunktury i prognoz na poziomie regionalnym, przeprowadzonych w pierwszych trzech kwartałach 2006 roku. W poszczególnych artykułach zespół CASE-Doradcy sp. z o.o. prezentuje koncepcję prognoz makro- i mezoekonomicznych dla potrzeb projektu, natomiast zespół Instytutu Gospodarki WSIiZ przedstawia sposób i rezultaty identyfikacji zmian na rynku pracy oraz badanie popytowych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw na poziomie lokalnym. Zespół Wyższej Szkoły Zarządzania i  Administracji prezentuje prowadzone badania nastrojów gospodarczych – metodologię i wyniki. Ponadto przedstawiona jest analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim przygotowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, a także metodologia i wyniki obliczania wskaźników wyprzedzających zatrudnienie pozwalających - przewidywać zmiany na rynku pracy - opracowana wspólnie przez pracowników Politechniki Częstochowskiej oraz Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie.
Prezentowane badania stanowią dogłębną analizę sytuacji w regionach podkarpackim i lubelskim, a przez to są istotnym źródłem wiedzy o stanie gospodarki województw, wiedzy ważnej dla działalności biznesowej.

 

Spis treści

Rafał Antczak, Małgorzata Antczak, Katarzyna Piętka, Andrzej Cylwik

Koncepcja badań makro- i mezoekonomicznych w projekcie „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”

pełny tekst »

Maria Drozdowicz-Bieć, Robert Pater, Marian Wargacki

Identyfikacja zmian rynku pracy za pomocą barometru ofert pracy

pełny tekst »

Mieczysław Kowerski

Metodologia badań nastrojów gospodarczych przedsiębiorców
województwa lubelskiego

pełny tekst »

Maria Drozdowicz-Bieć, Robert Pater, Marian Wargacki

Konstrukcja wskaźników wyprzedzających dla regionalnych rynków pracy

pełny tekst »

Paweł Sewastjanow, Ludmila Dymowa, Paweł Figat, Marian Wargacki

Metodologia obliczenia wielokryterialnych hierarchicznych wskaźników wyprzedzających zatrudnienie i wyniki badań na przykładzie województwa podkarpackiego

pełny tekst »

Mieczysław Kowerski, Dawid Długosz, Jarosław Bielak

Zamiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim
w III kwartale 2006 roku

pełny tekst »

Danuta Biernat, Piotr Kocaj, Daniel Szydło

Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2005 roku

pełny tekst »

Elżbieta Wojnicka

Popytowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw na rynkach lokalnych
podkarpacia i lubelszczyzny

pełny tekst »

Robert Pater

Modelowanie dochodów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

pełny tekst »