okładka nr 8Niniejszy zeszyt czasopisma „Barometr Regionalny” zawiera opis procedur wdrożenia narzędzi wykorzystywanych w projekcie „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”. Projekt realizowany jest w 210 przedsiębiorstwach woj. lubelskiego i podkarpackiego.
Wdrożeniem zajmują się dwa zespoły doradcze Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prezentowane artykuły zostały przygotowane przez zespół doradców. Zawierają one zarówno prezentację doświadczeń tego zespołu jak i ciekawe informacje przydatne przedsiębiorcom w ich codziennej pracy.

 

Spis treści

Jan Andreasik

Problematyka konstrukcji systemu wczesnego ostrzegania. Przegląd zagadnień, analiza podejść

pełny tekst »

Jerzy Kowalczyk

Metodologia pracy doradczej

pełny tekst »

Bogusław Klimczuk

Finansowanie działalności przedsiębiorstw - perspektywa funduszy strukturalnych 2007-2013

pełny tekst »

Adam Piekara

Podnoszenie efektywności przędsiebiorstwa - projektowanie procesów

pełny tekst »

Marta Czyżewska

W poszukiwaniu inwestora Private Equity / Venture Capital

pełny tekst »

Agnieszka A. Sznajder

Optymalizacja opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw

pełny tekst »

Jacek Rodzinka, Agnieszka Tomaka

Doświadczenia w wykorzystaniu narzędzi marketingu w przedsiębiorstwach w programie EQUAL

pełny tekst »

Lidia Piotr-Krajecka

Czy prawo stanowi zagrożenie dla przedsiębiorstw

pełny tekst »

Bogusław Klimczuk

E-barometr jako narzędzie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w ramach projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”

pełny tekst »

Łukasz Potocki

Diagnoza przedsiębiorstw uczestniczących w pilotażu i propozycje poprawy ich funkcjonowania

pełny tekst »