okładka nr 9Mamy przyjemność przedstawić kolejny numer „Barometru Regionalnego”. Tym razem poświęcony jest on problematyce współpracy ponadnarodowej realizowanej w ramach programu EQUAL przez Partnerstwo koordynowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu.
W publikacji znajdziecie Państwo prezentacje wybranych wyników prac Grup Roboczych powołanych w ramach Partnerstwa Ponadnarodowego Pent@point, w skład którego weszły również Partnerstwa z Czech, Niemiec, Finlandii i Hiszpanii.
W przeciwieństwie do poprzednich wydań „Barometru Regionalnego”, w tym przypadku nacisk został położony na prezentacje zagadnień praktycznych. W numerze prezentujemy zagraniczne praktyki i doświadczenia, szczególnie istotne w kontekście celów i działań polskiego Partnerstwa. Dodatkowo, w zamierzeniu autorów, niniejsza publikacja ma również pełnić rolę przewodnika dla osób lub firm zainteresowanych nawiązaniem współpracy w krajach, z których pochodzą zagraniczni partnerzy.

 

Spis treści

Michał Górzyński

Partnerstwo ponadnarodowe PENT@POINT

pełny tekst »

Magdalena Rokicka

Publiczny instytucjonalny system wsparcia zatrudnienia w północnej Karelii

pełny tekst »

Magdalena Rokicka

Sondaż perspektyw gospodarczych - narzędzie diagnozowania i prognozowania sytuacji na lokalnym rynku pracy — przykład Karelii północnej

pełny tekst »

Łukasz Potocki

Doświadczenia fińskie w zakresie działalności doradczej dla firm z sektora MŚP

pełny tekst »

Anna Miarecka

System oceny wiarygodności kredytowej firm z sektora MŚP — doświadczenia czeskie

pełny tekst »

Elżbieta Wojnicka

Upowszechnianie technologii informatycznych w wymiarze regionalnym — doświadczenia regionu Asturia w północnej Hiszpanii

pełny tekst »

Maciej Piotrowski

Miedzynarodowe doświadczenia w zakresie promowania metod i narzędzi
e-learningowych

pełny tekst »

Grzegorz Wieczerniak

Słabe i mocne strony witryn internetowych krajowych instytucji wspierających rozwój sektora MŚP w województwie lubelskim na podstawie doświadczeń międzynarodowych

pełny tekst »

Michał Górzyński

Zrealizowane działania przez polskiego partnera w ramach partnerstwa ponadnarodowego PENT@POINT

pełny tekst »

Grzegorz Wieczerniak

Załącznik 1. Bezpłatne oprogramowanie wspomagające funkcjonowanie oraz zarządzanie małych i średnich przedsiębiorstw

Milena Pleskot

Załącznik 2. Podstawowe informacje i dane ekonomiczne, prezentacja instytucji otoczenia biznesu na poziomie krajowym i regionalnym