okładka nr 10 Prezentowany numer „Barometru Regionalnego” poświęcony jest problematyce szkoleń realizowanych w ramach projektu PIW EQUAL. Publikacja zawiera artykuły i materiały związane z doświadczeniami, rezultatami oraz wynikami prowadzonych szkoleń, w tym m.in. z: zarządzaniem i organizacją szkoleń, priorytetów szkoleniowych, procesów szkoleń, analizy potrzeb szkoleniowych, systemów doboru i wyboru tematów, procedur doboru autorów i wykładowców, przygotowaniem merytorycznym i logistycznym, praktyką działalności szkoleniowej, analizą ich efektów, ewaluacją i rozliczaniem, metodami kształcenia zawodowego oraz analizami praktyki szkoleniowej, powiązaniem ofert szkoleniowych ze skutecznością pozyskiwania pracy.
Doświadczenia prowadzonych w ramach projektu szkoleń w wielu przypadkach weryfikują założenia teoretyczne, powodując ich „upraktycznienie”. Należy podkreślić, iż zamieszczone w tej edycji „Barometru Regionalnego” artykuły są tylko częścią doświadczeń w tym zakresie.
Bogdan Kawałko, Grzegorz Wróbel

 

Spis treści

Grzegorz Wróbel

Proces organizacji szkoleń. Analiza studium przypadku

pełny tekst »

Grzegorz Wróbel

System informatyczny zarządzania szkoleniami w projekcie EQUAL

pełny tekst »

Agnieszka Grys

Rola komunikacji w działalności szkoleniowej w pracy grupowej.
Spojrzenie trenera

pełny tekst »

Grzegorz Wróbel, Alicja Wróbel

Szkolenia jako element kształtowania jakości zasobów ludzkich
w kontekście zasad TQM

pełny tekst »

Grzegorz Wróbel

Ewaluacja działalności szkoleniowej dla przedsiębiorstw. Metodyka działania
na wybranych przykładach

pełny tekst »

Magdalena Wierzańska

Zastosowanie formy warsztatowej w toku kształcenia kompetencji zawodowych pracownika na przykładzie projektu EQUAL

pełny tekst »

Edward Kołodziejczyk

Podstawowe wymagania przepisów prawnych w zakresie dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej w obszarze produkcji żywności - wstęp do HACCP. Studium przypadku szkolenia dla pracowników

pełny tekst »

Jarosław Martyn

Doświadczenia działalności szkoleniowej w projekcie EQUAL w województwie lubelskim

pełny tekst »

Małgorzata Sidor

Oferta szkoleniowa a skuteczność pozyskania pracy przez osoby bezrobotne z perspektywy funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

pełny tekst »

Ewa Wójcik, Marzena Słotwińska-Kanar

Oferta szkoleniowa a skuteczność pozyskania pracy przez beneficjenta z perspektywy działania Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

pełny tekst »

Stanisław Stachowicz

Oferta szkoleniowa a skuteczność pozyskania pracy przez osoby bezrobotne z perspektywy funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu

pełny tekst »